NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ip ğ set ğ persistentroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set persistentroute ? Kullanım: set persistentroute [dest=] [mask=] [name=] [[nhop=]] [[proto=]static|nondod] [[preference=]] [[metric=]] [[view=]unicast|multicast|both] Parametreler: Etiket Değer dest - Belirtilen yol için hedef adresi. mask - Hedef adres için alt ağ maskesi. name - Yolun düzenleneceği arabirim. nhop - Yol için sonraki atlama. Bu değer, noktadan noktaya arabirimler üzerindeki yollar için gerekli değildir. proto - Aşağıdaki değerlerden biri: static: İsteğe bağlı arama bağlantısını harekete geçir (varsayılan) nondod: İsteğe bağlı arama bağlantısını harekete geçirme preference - Yol için tercih. metric - Yol için ölçüt. view - Aşağıdaki değerlerden biri: unicast: Yol yalnızca tekli yayın için geçerli multicast: Yol yalnızca çok noktaya yayın için geçerli both: Yol hem tekli yayın hem de çok noktaya yayın trafiği için geçerli (varsayılan) Açıklamalar: Belirtilen arabirimde kalıcı statik bir yolu değiştirir. Örnek: set persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Sanal Özel Bağlantı"

NETSH / ROUTING / IP / SET / PERSISTENTROUTE

netsh routing ip set persistentroute - Windows 2000/XP - Komutları Kal?c? statik bir yolu de?iştirir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, persistentroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set scope
Bir çok noktaya yay?n kapsam?n?n ad?n? belirler.
netsh ras aaaa show accounting
Geçerli hesap sa?lay?c?s?n? gösterir.
netsh firewall set allowedprogram
Güvenlik duvar? taraf?ndan izin verilen program
netsh routing ip ospf add protofilter
OSPF iletişim kurallar? süzgecini ekler.
netsh interface show credentials
Bir arabirime ba?lanmak için kullan?lan güven belgesini gösterir.
netsh routing ipx sap delete filter
Süzgeç listesinden bir iletişim kurallar? süzgeç girdisini siler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kal?c? statik bir yolu de?iştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/persistentroute.htm
0.421
17343

How do I put Windows 10 into sleep mode (save energy)?

 /

Change the desktop background to a solid color while hiding the icons!

 /

Are there problems with certain image formats when reading the images?

 /

I no longer want to test the touch monitor for multi touch functionality!

 /

Your account is now infected! Modify the password this time!

 /

Running Visual C++ 6.0 on Windows 11, 10 and 8.1!

 /

How can I switch or customize the Language In DesktopOK?

 /

Can I open the Computer-Management in Windows 8.1, 11 or 10?

 /

Directly Open Desktop in Windows 8.1 and 8 at Login, skip start screen, how to?

 /

Just test the RAM under Windows 11, 10, 8.1, ... and Serven! 

 /

Windows 7 calculator desktop shortcut, how to?

 /

Keyboard shortcut Windows-R, in Run Command, can I customize?

 /