netsh ğ routing ğ ip ğ set ğ persistentroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set persistentroute ? Kullanım: set persistentroute [dest=] [mask=] [name=] [[nhop=]] [[proto=]static|nondod] [[preference=]] [[metric=]] [[view=]unicast|multicast|both] Parametreler: Etiket Değer dest - Belirtilen yol için hedef adresi. mask - Hedef adres için alt ağ maskesi. name - Yolun düzenleneceği arabirim. nhop - Yol için sonraki atlama. Bu değer, noktadan noktaya arabirimler üzerindeki yollar için gerekli değildir. proto - Aşağıdaki değerlerden biri: static: İsteğe bağlı arama bağlantısını harekete geçir (varsayılan) nondod: İsteğe bağlı arama bağlantısını harekete geçirme preference - Yol için tercih. metric - Yol için ölçüt. view - Aşağıdaki değerlerden biri: unicast: Yol yalnızca tekli yayın için geçerli multicast: Yol yalnızca çok noktaya yayın için geçerli both: Yol hem tekli yayın hem de çok noktaya yayın trafiği için geçerli (varsayılan) Açıklamalar: Belirtilen arabirimde kalıcı statik bir yolu değiştirir. Örnek: set persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Sanal Özel Bağlantı"

NETSH / ROUTING / IP / SET / PERSISTENTROUTE


Quick - Link:
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKal?c? statik bir yolu de?iştirir. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/persistentroute.htm
0.109
17343
Wo sind die besten Registry Hacks für Windows 11? The Ways, to open the File Explorer in Windows 11 and 10? DesktopOK to the latest version Refresh, autoupdate, full uninstall? Kann man Desktop-OK immer minimiert im Info-Bereich starten lassen? Help, the screen brightness dimmer is missing in Windows 11? Can I still use this to terminate applications on Windows 11? Windows 11 Home or Pro Version? Wo sind die besten Registry Hacks für Windows 11? What does WOW64 mean for Windows 11, 10, 8.1, ... the MS operating systems? Was ist Windows Vista-Aero?(0)