NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ interface ğ ipv6 ğ delete ğ route

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ipv6 delete route ? Kullanım: delete route [prefix=]/ [interface=] [[nexthop=]] [[store=]active|persistent] Parametreler: Etiket Değer prefix - Silinecek yolun öneki. interface - Arabirim adı veya dizini. nexthop - Önek bağlantıda yer almıyorsa, ağ geçidi adresi. store - Aşağıdaki değerlerden biri: active: Silme yalnızca bir sonraki önyüklemeye kadar sürer. persistent: Silme kalıcıdır (varsayılan). Açıklamalar: IPv6 yolunu siler. Örnek: delete route 3ffe::/16 "Internet" fe80::1

NETSH / INTERFACE / IPV6 / DELETE / ROUTE

netsh interface ipv6 delete route - Windows 2000/XP - Komutları IPv6 yönlendirmesini siler. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ipv6, delete, route, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface ipv6 show dns
DNS sunucusu adreslerini gösterir.
netsh routing ipx
`netsh routing ipx' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh ras appletalk show config
Geçerli uzaktan erişim appletalk yap?land?rmas?n? gösterir
netsh firewall show opmode
Güvenlik duvar?n?n çal?şma yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf set area
Belirlenen alan?n parametrelerini de?iştirir.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
IPv6 yönlendirmesini siler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/interface/ipv6/delete/route.htm
0.234
15957

Im Windows Vista Explorer die Verzeichnisgröße anzeigen. Geht das?

 /

What do I need admin rights to close / quit programs with Process-KO?

 /

Find and change the proxy server configuration in Windows (Internet Explorer)!

 /

What is a remote Windows shutdown program?

 /

Switch to the classic Windows Defender under Windows 10!

 /

Set the E-mail message status to read or unread in Thunderbird, how to?

 /

Deactivate / activate status bar in File Explorer Windows 11!

 /

Win-Scan-2-PDF and Win-10/11 protected directorys problem!

 /

What if the Window-7 or Windows-8 activation period has expired?

 /

Convert the IKEA DUKTIG play kitchen onto castors!

 /

Windows 10: Start Programs and Optional Features!

 /

Prevent system Shutdown, Stand By, Turn Off , Restart, Hibernate!

 /