NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ bridge

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. install - Geçerli bağlama karşılık gelen bileşeni yükler. set - Yapılandırma bilgilerini belirler. show - Bilgi gösterir. uninstall - Geçerli bağlama karşılık gelen bileşeni kaldırır. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / BRIDGE

netsh bridge - Windows 2000/XP - Komutları `netsh bridge' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete interface
Belirtilen arabirimden RIP'i kald?r?r
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Bulutu belirtilen ana bilgisayarla eşitler.
netsh diag ping gateway
Her ba?daşt?r?c? için varsay?lan a? geçidi sunucular?na ping yapar.
netsh routing ip igmp show global
Genel IGMP parametrelerini gösterir.
netsh interface ipv6 show prefixpolicy
Önek ilkesi girdilerini gösterir.
netsh routing ipx delete
Girdi listesinden bir yap?land?rma girdisini siler.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
`netsh bridge' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/bridge.htm
0.14
13918

Quick, how to! use the Screenshot Function in Desktop-OK!

 /

Windows 11 Notepad in the start menu!

 /

Can I uninstall the Internet Explorer in Windows 8.1 and 10!

 /

USB 3.0 Host Controller-Treiber Download!

 /

Is it possible to display slow program menus more quickly, how?

 /

Workplace, This PC and computer, where is the difference?

 /

Mouse traces of snow flakes under W10!

 /

What is a progress bar?

 /

Erstellen einer Desktop-Verknüpfung für die Windows 8 Bildschirmtastatur?

 /

Activate offline files in Windows 11, 10, 8.1, ... and MS Server!

 /

Wie formatiere ich die Festplatte unter Windows 7?

 /

Screensaver to display, pictures folder in windows 8.1 / 10?

 /