netsh » ras » aaaa » add » authserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras aaaa add authserver ? add authserver [ name = ] serwer [ [secret =] hasło [init-score =] PoczątkowyWynik [port =] port [timeout =] limit_czasu [signature = ] ENABLED|DISABLED ] Dostarcza adres IP lub nazwę serwera RADIUS do żądań uwierzytelniania. name Nazwa DNS lub adres IP serwera RADIUS secret Wspólne hasło init-score Początkowy wynik (priorytet serwera) port Ustawia port do przesyłania żądań uwierzytelniania. timeout Limit czasu, po którym serwer RADIUS jest oznaczany jako niedostępny (sekundy) signature Czy mają być używane podpisy cyfrowe

NETSH / RAS / AAAA / ADD / AUTHSERVER


Quick - Link:
netsh routing ip ospf add area
Dodaje obszar.
netsh interface set interface
Ustawia parametry interfejsu.
netsh routing ipx sap add filter
Dodaje wpis filtru protokołu do listy filtrów.
netsh interface ip show wins
Wyświetla adresy serwera WINS.
netsh routing ip rip add neighbor
Dodaje sąsiada protokołu RIP w interfejsie.
netsh p2p pnrp cloud show statistics
Wyświetla statystykę chmury.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQDodaje serwer uwierzytelnień RADIUS. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/ras/aaaa/add/authserver.htm
0.062
15900
Microsoft's Microsoft Office should also be available for free, but where? Can I show Program Name in Windows 10 Task-Bar (Title, Icons)? Don't Sleep unterschied Aktivieren und Aktivieren [+] im Info Bereich? Ist eine Update Installation von Windows XP auf Vista / 7 möglich? File search with filter and (include or exclude) the files! Handwriting personalization on a Windows 10/11 Tablet PC, can I? Can I show Program Name in Windows 10 Task-Bar (Title, Icons)? Save the Scans as JPEG files in WinScan2PDF, can I? Is it possible with slmgr -rearm to extend the Windows 10 trial period? No text recognizable in the notepad!(0)