NETSH - Windows XP/2000

netsh » interface » ip » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh interface ip reset ? Sposób użycia: reset [name=] Parametry: Etykieta Wartość name - Nazwa pliku, do którego mają być dołączone informacje o tym, które ustawienia zresetowano. Uwagi: resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego. Przykłady: reset resetlog.txt

NETSH / INTERFACE / IP / RESET

netsh interface ip reset - Windows 2000/XP - polecenie Resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego. / Windows 2000/XP
netsh, interface, ip, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat show
Wyświetla informacje.
netsh interface portproxy show v6tov4
Pokazuje parametry buforowania połączeń IPv6 przez serwer proxy do protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip show
Wyświetla informacje o konfiguracji.
netsh ras set tracing
Włącza/wyłącza rozszerzone śledzenie składnika.
netsh interface ip show joins
Wyświetla łącznie grupy multiemisji.
netsh routing ip reset
Resetuje routing IP do stanu czystego.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Resetuje protokół TCP/IP i składniki pokrewne do stanu czystego. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/interface/ip/reset.htm
0.171
17976

Wozu der alternative Windows 11, 10, ... Explorer, es gibt doch den MS Explorer!

 /

Save electricity, save hardware, save money, save nature on all Windows!

 /

The digital Windows 11, 10, ... desktop clock without lock screen!

 /

Check RAM size, type and speed in Windows 11!

 /

Does Windows 10 / 11 get Windows updates if it's not activated?

 /

What is a binary number?

 /

So don't be afraid of AI, they grope in the dark and speak of AI!

 /

Improved mouse wheel and little load on the CPU or resources!

 /

Setup the Auto Startup Manager on Android mobile smart phone without additional software?

 /

Need program for secure erase of memory cards for Windows 11, 10, ...!

 /

Nur die Uhrzeit bei der Datei-Zeit setzen, ändern?

 /

Applications start automatically under Windows 11, why?

 /