NETSH - Windows XP/2000

netsh » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / DUMP

netsh dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf delete neighbor
Sletter angitt OSPF-nabo.
netsh lan dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ipx sap show
Viser konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 6to4 set interface
Angir informasjon om 6-til-4-grensesnittkonfigurasjon.
netsh routing ip rip delete peerfilter
Sletter et filter for en godkjent punktserver.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/dump.htm
0.155
11577

Befehl um Druckaufträge aufzulisten / abbrechen / Beispiel?

 /

Can I also use the file-time software commercially?

 /

Hide cursor after Windows 11/10 update is gone, what did I do wrong?

 /

Kann ich auch Verknüpfungen am Windows 11 Desktop erstellen!

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, how to?

 /

Can I create custom desktop background slide show for Windows 10/11!

 /

Prevent USB devices from going into sleep mode on Windows 10/11?

 /

Create a Windows 8 and 8.1 desktop shortcut for fast shutdown, log off, restart?

 /

Delete partition with Diskpart under Windows 11, 10, ... and MS Server!

 /

Find short sticky notes tool for Windows 10/11 Desktop, can I?

 /

Quick Memory Test OK for Windows 11, 10, 8.1, ... and MS Server OS!

 /

Transfer, Reset the Explorer View settings of columns in Q-Dir, can I?

 /