NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » add » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf add neighbor ? Použití: add neighbor [name=]<řetězec> [addr=] [nbraddr=] [nbrprio=] Parametry: Příznak Hodnota name - Název rozhraní OSPF. addr - Adresa IP rozhraní OSPF. nbraddr - Adresa IP souseda, kterého chcete přidat. Adresa IP je adresou rozhraní protokolu IP sousedního směrovače v síti NBMA. Nejedná se o ID směrovače OSPF souseda. nbrprio - Priorita směrovače OSPF souseda. Pro každý uvedený směrovač musí být definována oprávnění tohoto směrovače stát se vyhrazeným směrovačem. Když se objeví rozhraní k síti bez všesměrového vysílání, odešle směrovač pakety signálu hello pouze těm sousedům, kteří se mohou stát vyhrazenými směrovači, dokud nebude odhalena identita vyhrazeného směrovače. Soused se může stát vyhrazeným směrovačem, pokud priorita jeho směrovače má hodnotu 1 nebo vyšší. Poznámky: Přidá adresu IP směrovače OSPF na druhý konec propojení NBMA. Příklady: add neighbor "Připojení místní sítě" 10.0.0.1 10.0.0.2 1

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / ADD / NEIGHBOR

netsh routing ip ospf add neighbor - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá souseda OSPF. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, add, neighbor, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show
Zobrazí informace o konfiguraci.
netsh routing ip autodhcp
Změny kontextu `netsh routing ip autodhcp'.
netsh interface ipv6 add 6over4tunnel
Vytvoří rozhraní typu 6over4.
netsh routing ip rip show global
Zobrazuje globální parametry protokolu RIP.
netsh p2p pnrp peer delete
Odstraní položky.
netsh diag show computer
Zobrazí informace týkající se počítače.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá souseda OSPF. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/add/neighbor.htm
0.218
15371

File Explorer view column and view settings are not saved, Why no?

 /

Windows run dialog on all MS Server OS!

 /

Wie kann man Apps aus dem Windows-10-Startmenü entfernen?

 /

Overview of all installed and not installed fonts on MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

Check if an app is running as an administrator on Windows 10/11?

 /

Desktop Pointer Stick as an Blue Office Clamp for Windows!

 /

Windows Installations-CD/DVD mit integriertem Service Pack, wie erstellen?

 /

Do I always have to work with the Deffender enabled under Win-10!

 /

Show Message Box if move files to recycle bin om Windows 11 or 10!

 /

Warum brauche ich den Windows Temp-Ordner (11, 10, 8.1, 7)?

 /

What is adjustment?

 /

Should I use the official Windows 11 download?

 /