NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat set global ? Použití: set global [[tcptimeoutmins=]celé_číslo] [[udptimeoutmins=]celé_číslo] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametry: Příznak Hodnota tcptimeoutmins - Hodnota (v minutách) časového limitu, použitého pro mapování TCP. udptimeoutmins - Hodnota (v minutách) časového limitu, použitého pro mapování UDP. loglevel - Jedna z následujících hodnot: none: Žádné protokolování událostí, které se vztahují k NAT. error: Protokolovat pouze chyby, které se vztahují k NAT. warn: Protokolovat upozornění, které se vztahují k NAT. info: Protokolovat informace, které se vztahují k NAT. Poznámky: Nastavuje globální parametry NAT. Příklad: set global tcptimeoutmins=1440 udptimeoutmins=1 loglevel=error

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SET / GLOBAL

netsh routing ip nat set global - Windows 2000/XP - Příkazy Změní globální parametry NAT. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay show ifconfig
Zobrazí konfigurace přenosového agenta DHCP pro jednotlivá rozhraní.
netsh p2p pnrp cloud help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh delete
Ze seznamu položek odstraní položku konfigurace.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Změní informace o zásadě předpony.
netsh routing ip show mfe
Zobrazí položky vícesměrového předávání.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Změní globální parametry NAT. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/set/global.htm
0.468
16042

Was sind die Speicheroptionen im benutzerdefinierten Text?

 /

Question! Windows 10 test page print, but how to?

 /

Should I buy a used laptop or notebook or rather a new one?

 /

Run dialog alternative for Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 / ...

 /

Undo renaming of mistakenly renamed directorys!

 /

Windows Tastaturkürzel zum Öffnen von DVD / CD plus Befehlszeile!

 /

Remove Spotify from Windows-11/10 Autostart (enable, disable, uninstall)!

 /

Auf Windows MS Server schnell mehrere Benutzer anlegen!

 /

Over 1000 snowflakes on the Windows 11, 10, ... desktop with low CPU load!

 /

Change File and Folder time via MS Explorer Menu!

 /

Can I select multiple files by using checkbox in the Quad-File-Explorer!

 /

Export front pages PDF and export back pages PDF!

 /