NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add scope ? Použití: add scope [grpaddr=] [grpmask=] [scopename=]<řetězec> Parametry: Příznak Hodnota grpaddr - Obor vícesměrového vysílání nebo skupinová adresa IP. grpmask - Maska podsítě pro adresu oboru vícesměrového vysílání. scopename - Název oboru vícesměrového vysílání, který bude přidán. Poznámky: Přidá obor vícesměrového vysílání ke konfiguraci směrování protokolu IP. Příklady: add scope 239.1.1.1 255.255.255.224 "Můj obor vícesměrového vysílání"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / SCOPE

netsh routing ip add scope - Windows 2000/XP - Příkazy Přidá obor vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, scope, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group db
Změny kontextu `netsh p2p group db'.
netsh routing ipx show staticroute
Zobrazí statické trasy.
netsh routing ip autodhcp help
Zobrazí seznam příkazů.
netsh interface ipv6 delete
Odebere položku konfigurace z tabulky.
netsh routing ip rip uninstall
Odebere směrovací protokol odpovídající aktuálnímu kontextu.
netsh p2p pnrp peer show
Zobrazí informace.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Přidá obor vícesměrového vysílání. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/scope.htm
0.155
16219

Please keep my Mouse Speed OK on Windows 10/8.1/7.0!

 /

Quickly insert bullets and numbered lists in Word!

 /

Windows keyboard commands with examples for remote desktop?

 /

Microsoft Office 365 Desktop shortcuts on Windows 10 / 11?

 /

How to open settings WiFi on my Samsung Galaxy?

 /

Can I open Device Manager in Windows-7 (start, run)?

 /

Wie füge ich eine Desktop Uhr auf dem Windows 11 Desktop hinzu?

 /

When keystrokes in Explorer the search field is selected / jumps on?

 /

Was sind Registerleisten, Registerkarten?

 /

Windows 32bit driver under Windows x64?

 /

Die Datenträger Prüfung auf Windows 10/11 starten!

 /

12-Ants for all Windows OS Desktops!

 /