NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » peer » add » registration

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp peer add registration ? Použití: add registration [peername=] [cloud=] [[comment]=] Parametry: peername - | cloud - Shluk, ve kterém se má název registrovat. Výchozí nastavení je všechny shluky. comment - Komentář, který se má registrovat k názvu. Poznámky: Registruje název partnera. Příklady: add registration peername=0.0 add registration 0.0 Global_

NETSH / P2P / PNRP / PEER / ADD / REGISTRATION

netsh p2p pnrp peer add registration - Windows 2000/XP - Příkazy Registruje název partnera. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, peer, add, registration, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p pnrp peer
Změny kontextu `netsh p2p pnrp peer'.
netsh diag show adapter
Zobrazí všechny adaptéry.
netsh routing ip nat add
Přidá položku konfigurace do tabulky.
netsh interface portproxy add v4tov4
Přidá položku pro naslouchání na portu IPv4 a připojení přes server proxy prostřednictvím protokolu IPv4.
netsh routing ipx netbios add nbname
Přidá název pro NETBIOS do seznamu názvů pro NETBIOS.
netsh ras ip help
Zobrazí seznam příkazů.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Registruje název partnera. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/cz/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/peer/add/registration.htm
0.171
16330

Was is QVO, MLC, TLC, MLC bei SSD?

 /

Deaktivieren der Trim-Unterstützung bei SSD auf Windows 11, 10, 8.1!

 /

Can I have the 3D desktop clock start automatically on all Microsoft's Windows OS!

 /

Which version of WDDM your GPU driver uses my system?

 /

Download free Windows Live Movie Maker for Windows 11, 10, ...!

 /

Change the language in QuickTextPaste!

 /

Kann ich die Desktop Uhr Problemlos von meinem Windows entfernen!

 /

Only show the directory of a file in a column, but can I?

 /

Activate and deactivate the mouse wheel auto scroll function!

 /

How can I activate Windows 7 via phone system?

 /

How can I query or find out the shipment number on ebay.com?

 /

Die Vorschau-Fenster Größe in Windows 10/11 anpassen (ms-Explorer, aktivieren)?

 /