NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ routing ğ ipx ğ sap ğ show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap show ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: show filter - İletişim kuralları süzgeç listesini görüntüler. show global - Genel iletişim kuralı yapılandırmasını gösterir. show interface - Arabirimdeki iletişim kuralları yapılandırmasını görüntüler.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SHOW

netsh routing ipx sap show - Windows 2000/XP - Komutları Yap?land?rma bilgilerini gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show ipnet
IP a?-ortam eşleştirmelerini görüntüler.
netsh routing ip relay show interface
Arabirime özgü DHCP Aktarma Arac?s? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh p2p pnrp cloud set
Yap?land?rma parametrelerini ayarlar.
netsh diag
`netsh diag' içeri?inde yap?lan de?işiklikler.
netsh routing ip help
Komutlar?n bir listesini gösterir.
netsh interface ipv6 set route
Yönlendirme parametrelerini de?iştirir.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/show.htm
0.062

Ist Q-Dir auch ein Dateimanager für Windows 7?

 /

Auto size Virtual Memory in Windows 10?

 /

Deaktivieren des Windows Store in Windows 8.1/10, kann man das?

 /

Technical information short how to, about Disk Space Analyzer for Windows!

 /

See all computers in your wlan (wi-fi) network on Windows-10, how to?

 /

Windows 7 calculator desktop shortcut, how to?

 /

How to create a desktop background image collection for Windows 8.1?

 /

Green Flower on the Windows Desktop!

 /