NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / DUMP

netsh p2p pnrp diagnostics dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show global
Genel yap?land?rma parametrelerini gösterir.
netsh routing ipx add
Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler.
netsh ras delete
Bir tablodan ö?eleri kald?r?r.
netsh firewall show portopening
Güvenlik duvar? ba?lant? noktas? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf set global
Genel OSPF parametrelerini de?iºtirir.
netsh lan show profiles
Makine üzerinde yap?land?r?lm?º geçerli kablolu profillerin listesini gösterir.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/dump.htm
0.093

How to find the BIT on my PC?

 /

Turn off data roaming on the Samsung Galaxy!

 /

How big should be the Windows 8 and Windows 8.1 disk partition size?

 /

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10, (smaller, larger)?

 /

Where is the fonts folder in Windows-7 (find, open)?

 /

Hängende Windows Programme schließen und terminieren!

 /

How do I uninstall applications or apps on my Samsung?

 /

For Crashes in Windows 10, using System File Checker!

 /