NETSH - Windows XP/2000

netsh » p2p » pnrp » diagnostics » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p pnrp diagnostics dump ? Kullanım: dump Açıklamalar: Geçerli yapılandırmayı içeren bir komut dosyası oluşturur. Bir dosyaya kaydedilirse, bu komut dosyası değiştirilmiş yapılandırma ayarlarını geri yüklemede kullanılabilir.

NETSH / P2P / PNRP / DIAGNOSTICS / DUMP

netsh p2p pnrp diagnostics dump - Windows 2000/XP - Komutları Bir yap?land?rma komut dosyas?n? gösterir. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, pnrp, diagnostics, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 show global
Genel yap?land?rma parametrelerini gösterir.
netsh routing ipx add
Girdi listesine bir yap?land?rma girdisi ekler.
netsh ras delete
Bir tablodan ö?eleri kald?r?r.
netsh firewall show portopening
Güvenlik duvar? ba?lant? noktas? yap?land?rmas?n? gösterir.
netsh routing ip ospf set global
Genel OSPF parametrelerini de?iºtirir.
netsh lan show profiles
Makine üzerinde yap?land?r?lm?º geçerli kablolu profillerin listesini gösterir.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/pnrp/diagnostics/dump.htm
0.031

Auto update the driver software on the win-8 or 8.1 via device manager!

 /

How to change Screen Resolution in Windows 10?

 /

Big Mouse Pointer on Windows Desktops!

 /

The Folder Size on Windows-10!

 /

Ich vermisse eine Option 'Auto Spaltenbreite'?

 /

Is it possible with slmgr -rearm to extend the Windows 10 trial period?

 /

Where is my computer on windows 8.1/10  to manage files and folders (open, find, start)?

 /

Wie kann ich in Windows 7 die Remotedesktopverbindung aufrufen, bzw. öffnen?

 /