NETSH - Windows XP/2000

netsh ğ p2p ğ idmgr

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh p2p idmgr ? Aşağıdaki komutlar kullanılabilir: Bu içerikteki komutlar: ? - Komutların bir listesini gösterir. delete - Kimlikleri ve grupları siler. dump - Bir yapılandırma komut dosyasını gösterir. help - Komutların bir listesini gösterir. show - Kimlikle ilgili bilgileri görüntüler. Bir komut için yardımı görünütlemek için, komutu yazın ve ardından bir boşluktan sonra ? yazın.

NETSH / P2P / IDMGR

netsh p2p idmgr - Windows 2000/XP - Komutları `netsh p2p idmgr' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP
netsh, p2p, idmgr, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete interface
Belirtilen arabirimden NAT'? kald?r?r.
netsh interface portproxy set
Yap?land?rma bilgilerini ayarlar.
netsh routing ipx rip add filter
Süzgeç listesine bir iletişim kurallar? süzgeç girdisi ekler.
netsh ras ipx set
Yap?land?rma bilgilerini belirler.
netsh interface ip set dns
DNS sunucusu modunu ve adreslerini belirler.
netsh routing ip relay install
Geçerli içeri?e karş?l?k gelen yönlendirme iletişim kural?n? yükler.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

`netsh p2p idmgr' içeri?inde yap?lan de?işiklikler. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/tr/Windows_XP/netsh/p2p/idmgr.htm
0.312
14558

Drucker druckt nur in Schwarz Weiß und nicht in Farbe, warum!

 /

Warum wird die Schriftart nicht korrekt gedruckt?

 /

What is a Windows document?

 /

Was sind Energie-Optionen?

 /

Detect in Q-Dir when it runs with admin privileges!

 /

Bluetooth, WLAN, oder USB-PC Verbindung zum Drucken bei Windows (10, 8.1, 7)?

 /

Windows 8.1/10: The file associations on Metro applications are frustrating!

 /

How can I only Add Folders included Subfolders, but not add files for timestamps?

 /

shell:Common AppData on Windows 10!

 /

Move across the File Explorer Menus and change settings!

 /

Kann man Programmnamen in der Windows 10 Taskleiste anzeigen (Symbole)?

 /

Quad Explorer: see folder size in the status bar!

 /