netsh routing ipx - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger til en konfigurasjonsoppføring i en liste over oppføringer. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en liste over oppføringer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. netbios - Endrer til konteksten "netsh routing ipx netbios". rip - Endrer til konteksten "netsh routing ipx rip". sap - Endrer til konteksten "netsh routing ipx sap". set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser konfigurasjonsinformasjon. update - Oppdaterer autostatiske ruter på et grensesnitt. Følgende underkontekster er tilgjengelige: netbios rip sap Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IPX

netsh routing ipx - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ipx". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete address
Sletter en IPv6-adresse fra et grensesnitt.
netsh routing ip routerdiscovery
Endrer til konteksten "netsh routing ip routerdiscovery".
netsh p2p pnrp peer show convertedname
Konverterer fra nodenavn til DNS-navn og omvendt.
netsh diag show modem
Viser alle modemer.
netsh routing ip nat delete ftp
Deaktiverer FTP-proxyen.
netsh interface portproxy help
Viser en liste over kommandoer.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh routing ipx". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx.htm
0.186
14947

Has Quad-Directory Explorer a single tree that can be used for all panes?

 /

CPU load based sleep mode behavior on Windows 10, 8.1 and 7!

 /

Can I also delete locked directories under Windows 10 and 8.1?

 /

Verzeichnis mit mehreren Verzeichnissen erstellen per Adressleisten Befehl!

 /

How do I customize the position of the desktop clock?

 /

Set the E-mail message status to read or unread in Thunderbird, can I?

 /

The search field in File Explorer is too small (narrow, away)?

 /

Rule that prevents the computer goes into standby during a download?

 /

Hard disk does not start, clicks are heard?

 /

Hide the Switch User at Login Screen on Windows-10?

 /

Die schönste Windows Desktop Uhr mit Aero Technik!

 /

Wie kann ich im Win-7 Basisdesign die Fensterfarbe ändern, bzw. anpassen?

 /