netsh routing ip nat delete interface - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat delete interface ? Bruk: delete interface [name=] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet som du vil fjerne bruken av NAT (Network Address Translation) fra. Merknader: Fjerner NAT fra det angitte grensesnittet. Eksempler: delete interface "Lokal tilkobling"

NETSH / ROUTING / IP / NAT / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip nat delete interface - Windows 2000/XP - kommando Fjerner NAT fra det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat add addressmapping
Legger en IP-adressetilordning til adresseutvalget for NAT-grensesnittet
netsh interface portproxy add v4tov6
Legger til en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv4, og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh ras ip set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ip add wins
Legger til en statisk WINS-serveradresse.
netsh routing ip ospf show virtifstats
Viser virtuelle OSPF-grensesnittWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Fjerner NAT fra det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/delete/interface.htm
0.124
17707

Excel, Word and Office in the Start menu?

 /

A digital desktop clock for Windows with various settings!

 /

Useful for Windows Files and Folder Copy and Paste Actions!

 /

Blätter auf dem Windows Desktop!

 /

Taskkill with the Cmd.exe, can I use correct and useful with examples!

 /

Un Zip software!

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

Disable animations in the Windows 10 Taskbar and Settings, How-To?

 /

LED TV / TV, LCD TV, or Plasma?

 /

The difference between the touch screen on a desktop computer and tablet!

 /

Change default printer settings in Windows 10, 7, 8.1, how to do?

 /

Can i have a separate tree view for each explorer list view?

 /