netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » igmp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip igmp ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer IGMP-ruter/-proxy og angir global logging. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IP / IGMP

netsh routing ip igmp - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ip igmp". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, igmp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show all
Viser alle kategorier.
netsh routing ip nat add addressmapping
Legger en IP-adressetilordning til adresseutvalget for NAT-grensesnittet
netsh interface portproxy add v4tov6
Legger til en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv4, og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh ras ip set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ip add wins
Legger til en statisk WINS-serveradresse.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh routing ip igmp". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/igmp.htm
0.14
15962

Access Office applications Outlook, Excel, Word, ... in Quad-Explorer!

 /

Directly Open Desktop in Windows 8.1 and 8 at Login, skip start screen, can I?

 /

Why the IsMyHdOK , there are similar programs!

 /

Über Datei Name zur Dateizeit umwandeln - Beispiel Android Smartphones!

 /

Wie kann ich MultiClipBoardSlots deinstallieren!

 /

What is Plug and Play?

 /

Defender MSASCui.exe and MSASCuiL.exe are missing in the Windows 10 1809?

 /

Wie kann ich das Verschieben/Kopieren beim Ziehen der Dateien erzwingen?

 /

Supports Windows 7, the Cool'n'Quiet power-saving mode of the AMD processors?

 /

Can i test on the second monitor the pixels?

 /

Disable preview in the Taskbar of Windows 10, how to?

 /

Why Desktop.Calendar.Tray.OK for Windows?

 /