netsh ras ipx - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / RAS / IPX

netsh ras ipx - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh ras ipx". / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete portmapping
Sletter en protokollporttilordning fra et NAT-aktivert grensesnitt
netsh interface portproxy set v4tov4
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv4, og kobles til med proxy via IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh ras ipx set access
Angir om klienter gis tilgang forbi RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angir WINS-servermodus og -adresser.
netsh routing ip relay set
Angir konfigurasjonsinformasjon.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh ras ipx". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/ipx.htm
0.109
13597

Under windows 7, when i select a color design, the first column remains white?

 /

Disable Auto Connections to WiFi on Windows 10 (Wireless, WLAN)?

 /

Zeitstempel von Ordnern und Dateien schnell und effektiv ändern!

 /

The auto power options adjustment to increase energy efficiency is ok!

 /

Kann man Programm und Treiber im Kompatibilitätsmodus installieren bei Win 8 / 8.1?

 /

Is that the File Manager for Windows-10?

 /

Server-Manager bei Anmeldung nicht starten (Server 2016, 2012, 2008)?

 /

More mouse functions and settings about options menu!

 /

Portable use of the File Eraser under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Mouse traces of snow flakes under W10!

 /

System Volume Information im Explorer von Q-Dir anzeigen!

 /

What are the individual test values or measurements for hard drives?

 /