netsh ras ipx - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / RAS / IPX

netsh ras ipx - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh ras ipx". / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat delete portmapping
Sletter en protokollporttilordning fra et NAT-aktivert grensesnitt
netsh interface portproxy set v4tov4
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv4, og kobles til med proxy via IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh ras ipx set access
Angir om klienter gis tilgang forbi RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angir WINS-servermodus og -adresser.
netsh routing ip relay set
Angir konfigurasjonsinformasjon.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh ras ipx". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/ipx.htm
0.217
13597

How can I save or load the columns for the directory expression on Windows 10?

 /

Windows Ordner oder Laufwerke auf Veränderungen überwachen!

 /

Wo ist der Unterschied zwischen dass, das, daß?

 /

Windows-10, häufig verwendete Ordner im Explorer deaktivieren (Schnellzugriff)?

 /

Explorer 4 X for all Windows User Admins and Novice!

 /

What is Virtual Memory?

 /

What are system properties?

 /

Wo ist der Unterschied zwischen Windows 7 Ultimate x64 zu x86?

 /

Permanently disable Windows 10 Defender!

 /

Microsoft Office 365 Desktop shortcuts on Windows 10?

 /

Baumansicht in jeder der Explorer Adressleisten auch unter Windows 10!

 /

How do I insert a tab into text like usernameTABpassword?

 /