netsh ras delete - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: delete authtype - Sletter en godkjenningstype fra RAS-serveren. delete link - Sletter fra listen over koblingsegenskaper som PPP vil forhandle om delete multilink - Sletter fra listen over flerkoblingstyper som PPP vil forhandle om delete registeredserver - Avregistrerer angitt Windows 2000-datamaskin som en RAS- server i Active Directory på angitt domene.

NETSH / RAS / DELETE

netsh ras delete - Windows 2000/XP - kommando Fjerner elementer fra en tabell. / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set teredo
Angir Teredo-tilstand.
netsh routing ip show protocol
Viser alle konfigurerte IP-protokoller.
netsh ras appletalk help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall show currentprofile
Viser gjeldende brannmurprofil.
netsh routing ip ospf delete virtif
Sletter angitt virtuelt grensesnitt.
netsh lan reconnect
Kobler til et grensesnitt p? nytt.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Fjerner elementer fra en tabell. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/delete.htm
0.14
12626

Habe ich Vorteile durch den hybriden Ruhezustand unter Windows (10,8.1, 7)?

 /

Windows Schriftarten löschen, deinstallieren, entfernen, hinzufügen?

 /

Do i also need a disk, if yes, for what?

 /

The tabed cmd.exe and powershell.exe!

 /

Shortcut to Manage Wireless Networks on Windows-10!

 /

After upgrading from Windows 8.1 to 10 on the notebook again and again driver problems!

 /

Rule that prevents the computer goes into standby during a download?

 /

New in QTP 5.01 Menu sorting, submenus and icons!

 /

Change user password in Windows 10, via NET USER command, how to?

 /

Crawlingly ants also for the Windows 10 Desktop Home and Pro!

 /

Why need to update Quad-Explorer for MS OS so often?

 /

Can I turn off Spell-Checking or Auto-Correction in Windows 8.1 and Win 10?

 /