netsh ras appletalk - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / RAS / APPLETALK

netsh ras appletalk - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh ras appletalk". / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show config
Viser brannmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Sletter OSPF-rutefilter.
netsh lan help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ipx sap show interface
Viser protokollkonfigurasjonen p? et grensesnitt.
netsh routing ip add boundary
Legger til en grenselinje for multicast-omr?der p? et grensesnitt.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Angir 6-til-4-tilstanden .Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh ras appletalk". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/appletalk.htm
0.125
15460

Dialog zur Bestätigung des Löschvorgangs anzeigen in Windows 10?

 /

Windows 10 desktop icons are so big, why, can I customize this?

 /

How to activate on screen keyboard windows 10?

 /

Show Image Preview or Show Preview and Browser!

 /

Modify the pagefile.sys in Windows 10 (paging file)?

 /

How to change the background colour of the active explorer pane!

 /

Simple but at the same time beautiful desktop clock TheAeroClock!

 /

Print what you see in Explorer Views!

 /

Extra traces on Windows 10 / 8.1, ... leave behind!

 /

What is a Windows document?

 /

Problem, PDF preview does not work for me with Q-Dir 4.15 x64?

 /

Open and Change Windows-10 Control-Panel to classic view (find, start)?

 /