netsh routing ip autodhcp set global - Windows 2000/XP - Kommandoer


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set global ? Format: set global [[scopenetwork=]IP-adresse] [[scopemask=]IP-undernetmaske] [[leasetime=]varighed (minutter)] [[loglevel=]none|error|warn|info] Parametre: Tag Værdi scopenetwork - IP-netværksadressen for DHCP-allokatorområdet. scopemask - Netværksadressens tilknyttede undernetmaske. leasetime - Varigheden af rettigheden, angivet i minutter. loglevel - En af følgende værdier: none: Ingen logføring af DHCP-allokeringshændelser. error: Logfør kun hændelser med relation til DHCP-allokering. warn: Logfør advarsler med relation til DHCP-allokering. info: Logfør oplysninger med relation til DHCP-allokering. Bemærkninger: Indstiller globale parametre til brug for understøttelse af DHCP-allokering. Eksempler: set global 10.10.10.0 255.255.255.0 11520 info set global leasetime=4320 Det første kommandoeksempel indstiller IP-netværket til DHCP-allokering til 10.10.10.0, en tilknyttet områdeundernetmaske på 255.255.255.0, en rettighedsvarighed på 11520 minutter (8 dage), og logføring af oplysninger om alle relaterede hændelser. Det andet kommandoeksempel tilpasser kun rettighedsvarigheden globalt for alle områder til en ny værdi på 4320 minutter (3 dage).

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET / GLOBAL

netsh routing ip autodhcp set global - Windows 2000/XP - Kommandoer Skifter globale parametre for DHCP-allokatoren. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx show config
Viser den aktuelle RAS IPX-konfiguration.
netsh interface ip show interface
Viser IP-gr?nsefladestatistik.
netsh routing ip relay show ifconfig
Viser DHCP Relay Agent-konfiguration pr. gr?nseflade.
netsh p2p pnrp cloud help
Viser en liste over kommandoer.
netsh delete
Sletter en konfigurationspost fra listen med poster.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Skifter globale parametre for DHCP-allokatoren. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set/global.htm
0.14
18254

Belegter Arbeitsspeicher Windows, kein Belag zu finden?

 /

Download Visual Studio 2008 Professional Edition, 90-Tage-Testversion!

 /

Auto Expand Quick Access directorys in Q-Dir, Windows 10, 8.1!

 /

Customize icon spacing on the windows 10 desktop (symbol distances)!

 /

Explorer window have 1 or more tabs and default directory tab? 

 /

Remove Quad-Directory-Explorer from Windows Autostart (Startup), can I?

 /

Problems with Windows 7 Starter download!

 /

How can I install Java Script in Windows 10?

 /

External monitor, work with closed lid on notebook under Windows 10!

 /

How to switch the Windows 8 or Win 8.1 Control Panel, to classic?

 /

Show full folder path in Title Bar of Quad-Explorer for Windows!

 /

Windows-Explorer als Standard Dateimanager!

 /