NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add boundary - Tilføjer en multicast-områdegrænse på en grænseflade. add filter - Tilføjer et pakkefilter til en angivet grænseflade. add interface - Aktiverer IP-videresending på en grænseflade. add persistentroute - Tilføjer en vedvarende statisk rute. add preferenceforprotocol - Tilføjer et præferenceniveau for en routingprotkol. add rtmroute - Tilføjer en ikke-vedvarende rute (NetMgmt). add scope - Tilføjer et multicast-område.

NETSH / ROUTING / IP / ADD

netsh routing ip add - Windows 2000/XP - Kommandoer F?jer en konfigurationspost til en liste over poster. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 isatap dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh routing ip routerdiscovery uninstall
Fjerner den routingprotokol, der svarer til den aktuelle kontekst.
netsh ras aaaa dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh firewall add portopening
Tilf?jer firewall-portkonfiguration.
netsh routing ip nat show global
Viser NAT-konfiguration.
netsh interface portproxy show v6tov4
Viser parametre til at oprette IPv6-proxyforbindelser til IPv4.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
F?jer en konfigurationspost til en liste over poster. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/dk/Windows_XP/netsh/routing/ip/add.htm
0.405
15664

Screenshot Problem in Experience-Index-OK (fixed)!

 /

How to delete or remove applications on Facebook.com and chainge the settings?

 /

Remove Spotify from Windows-10 Autostart (enable, turn off, uninstall)!

 /

Save Desktop Layout in *.dok file or *.ini!

 /

Recycle Bin Settings on Windows, (open, modify)?

 /

Set countdown to shutdown the PC at the specified time!

 /

Kann ich den Positionsverlauf löschen, abstellen in Windows-10?

 /

Windows Keyboard Shortcut to open DVD/CD plus command line!

 /

For what snow on the desktop, who needs something like that?

 /

Can i activate the classic design in Windows 10 (98 or 95)!

 /

How can i translate MagicMouseTrails in my language!

 /

Wo befinden sich die erweiterten Systemeigenschaften in Windows-10?

 /