NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » bridge

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh bridge ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst. set - Angiver konfigurationsoplysninger. show - Viser oplysninger. uninstall - Fjerner den komponent, der svarer til den aktuelle kontekst. For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / BRIDGE

netsh bridge - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh bridge'-konteksten. / Windows Seven
netsh, bridge, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh wlan dump
Viser et konfigurationsscript.
netsh ipsec dynamic delete
Sletter politik, filter og handlinger fra SPD.
netsh winhttp import proxy
Importerer proxyindstillingen fra Internet Explorer.
netsh interface tcp delete
Sletter en konfigurationspost fra en tabel.
netsh trace show scenario
Viser oplysninger om scenario.
netsh interface portproxy add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/bridge.htm

0.093

Wie verwende ich die internen Datei-Assoziationsregeln?

 /

Can i drag tabs to restructure them? Just like what google chrome does?

 /

Why search and find lost space on hard drives for Windows?

 /

How to scan to pdf in Windows 7?

 /

The update will be downloaded but no installation under Windows 10?

 /

Nur ein paar Programme, Nenad?

 /

Connect to a Remote Registry, how to for Windows?

 /

See all Network Adapters on Windows 10 (disable, enable)?

 /