NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » branchcache

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh branchcache ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurationsscript. exportkey - Eksporterer indholdsoplysningsnøglen. flush - Rydder indholdet af den lokale cache. help - Viser en liste over kommandoer. importkey - Importerer en ny indholdsoplysningsnøgle. reset - Nulstiller tjenesten BranchCache. set - Indstiller konfigurationsparametre. show - Viser konfigurationsparametre. smb - Ændringer til 'netsh branchcache smb'-konteksten. Følgende underkontekster er tilgængelige: smb For at se hjælp til en kommando skal du skrive kommandoen efterfulgt af et mellemrum og derefter skrive ?.

NETSH / BRANCHCACHE

netsh branchcache - Windows Seven - Kommandoer ?ndringer til 'netsh branchcache'-konteksten. / Windows Seven
netsh, branchcache, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client import
Importerer konfigurationsindstillinger.
netsh advfirewall set
Angiver indstillinger pr. profil eller globalt.
netsh mbn show capability
Viser oplysningerne om gr?nsefladefunktioner for den p?g?ldende gr?nseflade.
netsh advfirewall firewall delete rule
Sletter alle tilsvarende firewallregler.
netsh lan add
F?jer en konfigurationspost til en tabel.
netsh wlan show hostednetwork
Vis egenskaber og status for v?rtsbaseret netv?rk.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/branchcache.htm

0.093

Folder with the largest hard drive usage on Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Programme im Windows Kompatibilitätsmodus starten und ausführen?

 /

How to turn off the intuitive filename sorting in Windows 7, if so, how?

 /

Many variables in quick text paste don't work!

 /

Wie kann ich ein Wiederherstellungslaufwerk für Windows-8.1 und 10 erstellen (Start-Diskete, Boot-CD)?

 /

Auto update the driver software on the win-8 or 8.1 via device manager!

 /

How can I minimize the other programs to tray, with this Freeware?

 /

Setup the Auto Startup Manager on Android mobile smart phone without additional software?

 /