NETSH - Windows 7 & Vista + Server 2008

netsh » add

Microsoft Windows [Version 6.1.7000]
(C) Copyright 2009 Microsoft Corp.
C:\Windows>netsh add ? Følgende kommandoer er tilgængelige: Kommandoer i denne kontekst: add helper - Installerer en Hjælpe-DLL.

NETSH / ADD

netsh add - Windows Seven - Kommandoer F?jer en konfigurationspost til en liste over poster. / Windows Seven
netsh, add, cmd, command, Windows, Seven
Quick - Link:
netsh nap client set userinterface
Angiver konfiguration af brugergr?nsefladen.
netsh branchcache help
Viser en liste over kommandoer.
netsh namespace show effectivepolicy
Viser tabellen med den effektive DNS-klientpolitik.
netsh advfirewall mainmode show rule
Viser en angivet hovedtilstandsregel.
netsh lan show tracing
Viser, om sporing er aktiveret eller deaktiveret for traditionelt lokalnetv?rk.
netsh advfirewall consec delete rule
Sletter alle tilsvarende regler for forbindelsessikkerhed.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/dk/Windows_7/netsh/add.htm
0.077

Windows-Server 2012 direkte Download Links plus Testversionen!

 /

In which programming language is the freeware written?

 /

How can i change the colour of the header bar of the active window?

 /

How to remove APPs from Windows 10 Start Menu?

 /

Change settings in Win 8.1/8 when to be notified about changes on your computer!

 /

Find and Run the Computer Management in Windows-7, how to do?

 /

How can I switch or change the Language In DesktopOK?

 /

How to Change Data Execution Prevention (DEP) settings in Windows-7?

 /