ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>TRACERPT /?

Microsoft ® TraceRpt.Exe (6.0.6000.16386)

Kullanim:
 tracerpt <[-l] <value [value [...]]>|-rt <session_name [session_name [...]]>> [seçenekler]

Seçenekler:
 -?                            Içerige duyarli yardim
görüntüler.
 -config <filename>            Komut seçeneklerini içeren
ayarlar dosyasi.
 -y                            Tüm sorulari ekranda sorulmadan
evet olarak
                               yanitlar.
 -f <xml|html>                 Rapor biçimi.
 -of <csv|evtx|xml>            Döküm biçimi, varsayilan deger:
XML.
 -df <filename>                Microsoft'a özel
hesaplama/raporlama sema
                               dosyasi.
 -int <filename>               Yorumlanan olay yapisinin
dökümünü belirtilen
                               dosyaya alir.
 -rts                          Olay izleme üstbilgisinde ham
zaman damgasini
                               raporlar. Yalnizca -o ile
kullanilabilir,
                               -report veya -summary ile
kullanilmaz.
 -tmf <filename>               Izleme Iletisi Biçimi tanim
dosyasi
 -tp <value>                   TMF dosyasi arama yolu.  Birden
çok yol ';'
                               ile ayrilarak kullanilabilir.
 -i <value>                    Saglayicinin görüntü yolunu
belirtir.
                               Eslesen PDB Simge Sunucusu'na
yerlestirilir.
                               Birden çok yol ';' ile ayrilarak
                               kullanilabilir.
 -pdb <value>                  Simge sunucusu yolunu belirtir.  
Birden çok
                               yol ';' ile ayrilarak
kullanilabilir.
 -gmt                          WPP yük zaman damgalarini GMT
saatine dönüstür
 -rl <value>                   Sistem Rapor Düzeyi 1 ile 5
arasinda ve
                               varsayilan deger 1'dir.
 -summary [filename]           Özet rapor metin dosyasi.
Varsayilan:
                               summary.txt.
 -o [filename]                 Metin çikti dosyasi. Varsayilan:
dumpfile.csv.
 -report [filename]            Metin rapor çikti dosyasi.
Varsayilan:
                               workload.txt.
 -lr                           Daha az kisitlayici; olay
semasiyla
                               eslesmeyen olaylar için en yüksek
çabayi
                               göster.
 -export [filename]            Olay Semasi verme dosyasi.
Varsayilan:
                               schema.man.
 [-l] <value [value [...]]>    Islenecek Olay Izleme günlük
dosyasi.
 -rt <session_name [session_name [...]]> Gerçek zamanli Olay
Izleme Oturumu
                               veri kaynagi.

Örnekler:
 tracerpt logfile1.etl logfile2.etl -o logdump.xml -of XML
 tracerpt logfile.etl -o logdmp.xml -of XML -lr -summary
logdmp.txt -report logrpt.xml
 tracerpt logfile1.etl logfile2.etl -o -rapor
 tracerpt logfile.etl counterfile.blg -report logrpt.xml -df
schema.xml
 tracerpt -rt "NT Çekirdek Günlük Olusturucusu" -o logfile.csv -
of CSV
C:\WINDOWS>TRACERT6 /?
Usage: tracert6 [-d] [-h maximum_hops] [-w timeout] [-s srcaddr] target_name

Options:
-d             Do not resolve addresses to hostnames.
-h max_hops    Maximum number of hops to search for target.
-w timeout     Wait timeout milliseconds for each reply.
-s srcaddr     Source address to use.
-r             Use routing header to test reverse route also.

C:\WINDOWS>tracert /?

Usage: tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout] target_name

Options:
   -d                 Do not resolve addresses to hostnames.
   -h maximum_hops    Maximum number of hops to search for target.
   -j host-list       Loose source route along host-list.
   -w timeout         Wait timeout milliseconds for each reply.C:\WINDOWS>TRACERT /?

Kullanim: tracert [-d] [-h enfazla_siçrama] [-j
anabilgisayarlistesi]
                 [-w zamanasimi]  [-R] [-S srcaddr] [-4] [-6]
hedef_adi

Seçenekler:
   -d                       Adresleri ana bilgisayara çözme.
   -h enfazla_siçrama       Hedef aramasi için en fazla siçrama
sayisi.
   -j anabilgisayarlistesi  -Ana bilgisayar listesinde zorunlu
olmayan
                            kaynak yolu.
   -w zamanasimi            Her yanit için zaman asimi bekleme
süresi
                            (milisaniye).
   -R                       Tur yolunu izle (yalnizca IPv6).
   -S srcaddr               Kullanilan kaynak adres (yalnizca
IPv6).
   -4                       IPv4 kullanarak zorla.
   -6                       IPv6 kullanarak zorla.
GOTO : TSCON /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komut tracerpt - Tracerpt processes binary Event Trace Session log files or real-time streams from instrumented Event Trace providers and creates a report or a text (CSV) file describing the events generated.

HTTP: ... console/tr/163.htm
0.14
29461

Via new setting uninstall Programs and APPs in Windows 10/11!

 /

DesktopSchneeFree the German Snow for Windows!

 /

On the notebook / laptop JKL is 123, what can I do?

 /

What is better, update Windows 10 to Windows 11, or reinstall?

 /

Cortana-Fenster kann in Windows 10 nicht geschlossen werden!

 /

What is TMC in a car radio?

 /

How to create a PDF from Screenshot or other Images?

 /

Set the standard boot operating system for Windows 11 PCs!

 /

Using standard Printer  drivers in Windows (7, 8.1, 10) in example for Konica KL!

 /

New overview of commands and better editable keyboard commands!

 /

Stapelverarbeitung von Fotos und Verkleinerungs-Optionen!

 /

Why are files in the Delete at Restart list, on my windows 11 or 10?

 /