SHUTDOWN: Makinenin yerel ya da uzaktan uygun sekilde kapanmasini saglar.


... Komut örnekleri "SHUTDOWN"
... "SHUTDOWN" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "SHUTDOWN" komutu için ipuçları

Komut: "SHUTDOWN" açık Windows 11, 10, .. mevcut

Komut örnekleri "SHUTDOWN"

İşte bunun bazı örnekleri`kapat`-Komut İstemindeki Komut (CMD): Örnek 1: Bilgisayarı kapatma:

kapat /s /f /t 0

-`/s`: Bu parametre bilgisayarın kapatılması gerektiğini belirtir. -`/f`: Tüm uygulamaları uyarı vermeden kapanmaya zorlar. -`/t 0`: Geri sayım sayacını 0 saniyeye ayarlar; bu, bilgisayarın hemen kapanacağı anlamına gelir. Örnek 2: Bilgisayarı mesaj ve zaman gecikmesiyle kapatma:

kapat /s /f /t 300 /c "Der Computer olur in 5 Dakikaları kapat. Çalışmanı kaydet!"

-`/t 300`: 300 saniyelik (5 dakika) geri sayım sayacını ayarlar. -`/c "Haberler"`: Ekranda görüntülenen kapatma komutuna özel bir mesaj ekler. Örnek 3: Bilgisayarı mesaj ve zaman gecikmesiyle yeniden başlatın:

kapat /r /f /t 1800 /c "Der Computer olur in 30 Dakikalar içinde yeniden başlatıldı. Çalışmanı kaydet!"

-`/r`: Bu parametre bilgisayarın yeniden başlatılması gerektiğini belirtir. -`/t 1800`: 1800 saniyelik (30 dakika) geri sayım sayacını ayarlar. -`/c "Haberler"`: Yeniden başlatma komutuna özel bir mesaj ekler. Örnek 4: Planlanmış bir kapatmayı veya yeniden başlatmayı iptal edin:

kapat /a

-`/a`: Bu parametre önceden planlanmış bir kapatmayı iptal etmek veya yeniden başlatmak için kullanılır. Örnek 5: Uzaktaki bir bilgisayarın kapatılması ve yeniden başlatılması:

kapat /s /f /m \\Bilgisayar adı

-`/s`: Uzak bilgisayar kapatılıyor. -`/f`: Tüm uygulamaları uyarı vermeden kapanmaya zorlar. -`/m \\Bilgisayar adı`: Uzak bilgisayarın adını belirtir. Bu örnekler farklı kullanım durumlarını göstermektedir.`kapat`komut isteminde komut. Bilgisayarın kapatılmasının ve yeniden başlatılmasının, çalışan tüm uygulamaları ve açık dosyaları etkileyeceğini, dolayısıyla bu işlemin dikkatli bir şekilde ve uygun bildirimle yapılması gerektiğini unutmayın. Kapatma ve yeniden başlatma gibi temel işlevlerin yanı sıra, cihazla birlikte gelen bazı gelişmiş seçenekler ve parametreler de bulunmaktadır.`kapat`komutu kullanılabilir. İşte diğer bazı önemli seçenekler: Örnek 6: Kullanıcı oturumu kapatma:

kapat /l

-`/l`: Bu parametre mevcut kullanıcının oturumunu kapatır. Örnek 7: Bilgisayarın kapatılması ve kapatılması:

kapat /s /hybrid /f /t 0

-`/hybrid`: Bilgisayarı kapatır ve daha hızlı önyükleme süreleri için hibrit önyükleme seçeneğini etkinleştirir. Örnek 8: Windows güncellemelerinin kapatılması ve yüklenmesi:

kapat /s /f /t 0 /d p:4:1

-`/d p:4:1`: Yüklenecek Windows güncellemelerini ve kapatılacak bilgisayarı ayarlar. Örnek 9: Uzaktan kapatmayı iptal etme:

kapat /a /m \\Uzaktan-Computer

-`/a`: Önceden programlanmış kapatmayı iptal edin veya yeniden başlatın. -`/m \\Uzaktan-Computer`: Uzak bilgisayarın adını belirtir. Örnek 10: Sistemin çalışma süresinin gösterilmesi:

kapat /s /f /t 0 /c "Computer kapat" && systeminfo | find "System Boot Time"

- Bu komut bilgisayarı kapatır ve ardından sistemin çalışma süresini görüntüler. İstenmeyen etkilerden kaçınmak için uygun seçenekleri dikkatli bir şekilde seçmek önemlidir. Kullanımı`kapat`komut yönetici ayrıcalıkları gerektirir ve belirli seçenekler diğer kullanıcıları veya sistem sağlığını etkileyebilir. Bu nedenle komut dikkatli kullanılmalıdır.

"SHUTDOWN" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Kullanim: shutdown [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e] 
[/f]
  [/m \\computer][/t xxx][/d [p|u:]xx:yy [/c "comment"]]

  Bag. deg. yok  Yardimi görüntüler. /? yazmakla aynidir.
  /?     Yardimi görüntüler. Bagimsiz degisken yazmamakla 
aynidir.
  /i     Grafik kullanici arabirimini (GUI) görüntüler.
        Bu ilk seçenek olmalidir.
  /l     Oturumu kapatir. /m veya /d seçenegiyle 
kullanilamaz.
  /s     Bilgisayari kapatir.
  /r     Bilgisayari kapatir ve yeniden baslatir.
  /g     Bilgisayari kapat ve yeniden baslat. Sistem 
yeniden
        baslatildiktan sonra, kaydedilmis tüm uygulamalari 
yeniden baslat.
  /a     Sistemin kapatilmasini durdurur.
        Bu yalnizca zaman asimi süresince kullanilabilir.
  /p     Yerel bilgisayari zaman asimi süresi olmadan veya 
  	    uyarida bulunmadan kapatir.
        /d ve /f seçenekleriyle birlikte kullanilabilir.
  /h     Yerel bilgisayari hazirda bekletir.
        /f seçenegiyle birlikte kullanilabilir.
  /e     Bilgisayarin beklenmeyen sekilde kapatilma 
nedenini belgele.
  /m \\bilgisayar Hedef bilgisayari belirt.
  /t xxx   Kapatmadan önceki zaman asimi süresini xxx 
saniyeye ayarla.
        Geçerli aralik 0 ile 600 arasinda, varsayilan 
30'dur.
        /t xxx kullanilmasi /f seçenegini gerektirir.
  /c "açiklama" Yeniden baslatma veya kapatma nedeni hakkinda 
açiklama.
        En çok 512 karaktere izin verilir.
  /f     Çalisan uygulamalari, kullanicilari önceden 
uyarmadan kapanmaya zorla.
        /t xxx ile baglantili kullanildiginda, /f otomatik 
olarak ayarlanir.
  /d [p|u:]xx:yy Yeniden baslatma veya kapatma nedenini sagla.
        p, yeniden baslatma veya kapatma planlandigini 
belirtir.
        u, nedenin kullanici tanimli oldugunu belirtir.
         p veya u belirtilmezse, yeniden baslatma veya 
kapatma plandan çikarilir.
        xx ana nedenin numarasidir (256'dan küçük, pozitif 
bir tamsayi).
        yy yan nedenin numarasidir (65536'dan küçük, 
pozitif bir tamsayi).

Bu bilgisayardaki nedenler:
(E = Beklenen U = Beklenmeyen P = planli, C = müsteri tanimli)
Tür	Önemli	Önemsiz	Baslik

 U 	0	0	Diger (Planlanmamis)
E  	0	0	Diger (Planlanmamis)
E P 	0	0	Diger (Planlanmis)
 U 	0	5	Diger Hata: Sistem Yanit Vermiyor
E  	1	1	Donanim: Bakim (Planlanmamis)
E P 	1	1	Donanim: Bakim (Planlanmis)
E  	1	2	Donanim: Yükleme (Planlanmamis)
E P 	1	2	Donanim: Yükleme (Planlanmis)
 P 	2	3	Isletim Sistemi: Yükseltme (Planlanmis)
E  	2	4	Isletim Sistemi: Yeniden Yapilandirma 
(Planlanmamis)
E P 	2	4	Isletim Sistemi: Yeniden Yapilandirma (Planlanmis)
 P 	2	16	Isletim Sistemi: Hizmet paketi (Planli)
  	2	17	Isletim Sistemi: Yama (Plansiz)
 P 	2	17	Isletim Sistemi: Yama (Planli)
  	2	18	Isletim Sistemi: Güvenlik onarimi (Plansiz)
 P 	2	18	Isletim Sistemi: Güvenlik onarimi (Planli)
E  	4	1	Uygulama: Bakim (Planlanmamis)
E P 	4	1	Uygulama: Bakim (Planlanmis)
E P 	4	2	Uygulama: Yükleme (Planli)
E  	4	5	Uygulama: Yanit Vermiyor
E  	4	6	Uygulama: Kararsiz
 U 	5	15	Sistem Hatasi: Durdurma hatasi
E  	5	19	Güvenlik sorunu
 U 	5	19	Güvenlik sorunu
E P 	5	19	Güvenlik sorunu
E  	5	20	Ag baglantisi kaybi (Planlansiz)
 U 	6	11	Güç Kesintisi: Kablo Takili Degil
 U 	6	12	Güç Kesintisi: Ortam
 P 	7	0	Eski API kapatmasi

Önemli bilgiler, "SHUTDOWN" komutu için ipuçları

Kullanırken`kapat`İstenmeyen etkilerden kaçınmak için dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar vardır: 1. Uzak Bilgisayar İzinleri: - Komutu uzak bir bilgisayarda çalıştırmak istiyorsanız gerekli izinlere sahip olduğunuzdan ve uzaktaki bilgisayarın komutu kabul ettiğinden emin olun. 2. Hibrit Önyükleme Seçeneğinin Anlaşılması: -`/hybrid`Bu seçeneğin bilgisayarı tamamen kapatmadığını, ancak daha hızlı bir önyükleme moduna geçirdiğini bilmelisiniz. Bu, bazı sistem yapılandırmalarını etkileyebilir. 3. Sistem çalışma süresini göster: - Sistemin çalışma süresini görüntüleme örneği (`systeminfo | find "System Boot Time"`) artık bilgisayara bu noktada erişilemediğinden kapatıldıktan sonra çalışmayacaktır. 4. Windows Güncellemelerini Kapatma ve Yükleme: - Bu seçenekle kapatırken`/d p:4:1`Windows güncellemeleri için önemli güncellemelerin sorun yaratmadan kurulabilmesini sağlamalısınız. 5. Kapatmayı iptal et veya yeniden başlat: - Kapatmayı veya yeniden başlatmayı iptal etmek istiyorsanız parametreyi kullanın`/a`. Yanlışlıkla bir eylem başlattıysanız bu yararlı olabilir. 6. Yönetici Hakları: -`kapat`komutun düzgün çalışması için yönetici ayrıcalıkları gerekir. Komut İstemi'ni yönetici olarak açtığınızdan emin olun. 7. Uygulamaları Açın: - Bilgisayarı kapatmadan veya yeniden başlatmadan önce, komut çalışan tüm uygulamaları kapatırken tüm önemli uygulamaların ve dosyaların kaydedilip kaydedilmediğini kontrol edin. 8. Kapatma eylemlerini dikkatlice planlayın:`kapat`Zaman gecikmeli bir komut kullanırsanız, çalışmanızı kaydetmek ve işlem tamamlanmadan bilgisayardan çıkmak için yeterli zamanınız olduğundan emin olun. Bilgisayarın kapatılmasının ve yeniden başlatılmasının çalışan tüm işlemleri ve kullanıcıları etkileyeceğini vurgulamak önemlidir. Bu nedenle tavsiye edilir`kapat`- Komutu dikkatli kullanın ve özel kullanım durumunuz için doğru seçenekleri seçtiğinizden emin olun.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut SHUTDOWN - Makinenin yerel ya da uzaktan uygun sekilde kapanmasini saglar.

HTTP: ... console/tr/156.htm
0.109
17306
Ich denke, was noch fehlt, ist die Auswahl-umkehren Option? Die Digitale Desktop Uhr mit Windows starten lassen! What is QVO, MLC, TLC, MLC in SSD? WEBP Bilder können einfach umgewandelt / verkleinert werden? A little helpers, I have still not found, something like "minimize to tray"? Transfer, Reset the Explorer View settings of columns in Q-Dir, how to? Difference between drives and hard drive? Hard disk is formatted with XFS format! How can edit or copy very long paths in Vista address bar? Scroll or jump to the selected object / files when filtering?(0)