reg ADD /?: Seçili Anahtar altina eklenecek deger adi ......


... Komut örnekleri "reg ADD /?"
... "reg ADD /?" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "reg ADD /?" komutu için ipuçları

Komut: "reg ADD /?" açık Windows 11, 10, .. mevcut

Komut örnekleri "reg ADD /?"

Örnekler için ayrıntılı teknik açıklamalar buradadır`REG ADD`-Emretmek: Örnek 1: REG_SZ veri türüyle yeni bir değer ekleme:

REG ADD "HKCU\Software\Örnek" /v değer_adı /t REG_SZ /d "Veri" /f

-`REG ADD`: Bu komut, kayıt defterine yeni bir değer veya alt anahtar ekler. -`"HKCU\Software\Örnek"`: Yeni değerin oluşturulacağı yol. -`/v değer_adı`: Yeni değerin adı. -`/t REG_SZ`: Bu durumda değerin veri türü`REG_SZ`bir dize değeri için. -`/d "Veri"`: Değerle ilişkili veriler. Burada “veri” içeriğine sahip bir dize var. -`/f`: Kullanıcı onayı olmadan yürütmeyi zorlar. Örnek 2: Yeni bir DWORD değeri ekleme:

REG ADD "HKLM\Software\Örnek" /v değer_adı /t REG_DWORD /d 123 /f

-`REG_DWORD`: 32 bitlik bir tamsayı değeri. -`/d 123`: Değerle ilişkili veriler. İşte ondalık sayı 123. Örnek 3: Yeni bir ikili değer ekleme:

REG ADD "HKLM\Software\Örnek" /v değer_adı /t REG_BINARY /d 01020304 /f

-`REG_BINARY`: Bayt dizisinden oluşan ikili değer. -`/d 01020304`: İkili değerle ilişkilendirilecek veriler. İşte dört bayt. Örnek 4: Adına tırnak işareti konularak yeni bir değer ekleme:

REG ADD "HKCU\Software\Örnek" /v "Boşluklu değer" /t REG_SZ /d "Veri" /f

-`"Boşluklu değer"`: Yeni değerin boşluk içeren adı. Doğru yorumlanabilmesi için tırnak içine alınmıştır. Örnek 5: Yeni bir alt anahtar ekleme:

REG ADD "HKLM\Software\Örnek\Yeni_alt anahtar" /f

- Burada "HKLM\Software\Example" kayıt defteri dalında "NeuerUnterschluessel" adında yeni bir alt anahtar oluşturulur. Ölmek`REG ADD`komutlar Windows kayıt defterine değer veya alt anahtar eklenmesine izin verir. Lütfen doğru sözdizimi, veri türü ve yol bilgilerine dikkat edin. Sistem davranışını etkileyebileceğinden, kayıt defterine giriş eklerken veya değiştirirken son derece dikkatli olun. Önceki yedeklemelerin yapılması tavsiye edilir.

"reg ADD /?" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG ADD AnahtarAdi [/v DegerAdi | /ve] [/t Tür] [/s Ayirici] [/d 
Veri] [/f]

 AnahtarAdi  [\\Makine\]TamAnahtar
        Makine   Uzak Makine Adi - atlanirsa varsayilan 
olarak
             geçerli makine kullanilir. Uzak 
makinelerde
             yalnizca HKLM ve HKU kullanilabilir.
        TamAnahtar ROOTKEY\AltAnahtar
        ROOTKEY  [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
        AltAnahtar Seçili ROOTKEY altindaki kayit defteri 
anahtarinin
             tam adi.

 /v      Seçili Anahtar altina eklenecek deger adi

 /ve     Anahtar için (Varsayilan) bos deger adini ekler

 /t      RegKey veri türleri
        [ REG_SZ  | REG_MULTI_SZ | REG_EXPAND_SZ |
         REG_DWORD | REG_BINARY  | REG_NONE   ]
        Atlanirsa REG_SZ kabul edilir

 /s      REG_MULTI_SZ veri dizenizde ayirici olarak 
kullanilacak bir
        karakter belirtin. Atlanirsa, ayirici olarak "\0" 
kullanilir.

 /d      Eklenen ValueName kayit defteri degerine atanacak 
veri.

 /f      Varolan kayit defteri girdisinin üzerine sormadan 
yazmaya
        zorlar

Örnekler:

 REG ADD \\ABC\HKLM\Software\Sirket
  Uzaktaki ABC makinesine HKLM\Software\Sirket anahtari ekler

 REG ADD HKLM\Software\Sirket /v Veri /t REG_BINARY /d fe340ead
  Deger ekler (ad: Veri, tür: REG_BINARY, deger: fe340ead)

 REG ADD HKLM\Software\Sirket /v MRU /t REG_MULTI_SZ /d 
fax\0mail
  Deger ekler (ad: MRU, tür: REG_MUTLI_SZ, veri: fax\0mail\0\0)

 REG ADD HKLM\Software\Sirket /v Yol /t REG_EXPAND_SZ /d 
^%systemroot^
  Deger ekler (ad: Yol, tür: REG_EXPAND_SZ, veri: %systemroot%)
  Uyari: Genisletilecek dize için sapka isareti ( ^ ) kullanin

Önemli bilgiler, "reg ADD /?" komutu için ipuçları

Evet, kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var.`REG ADD`-Windows kayıt defterindeki komutu kullanın: 1: Yönetici hakları: - Birçok`REG ADD`-İşlemler yönetici hakları gerektirir. Komut İstemi'ni yönetici olarak çalıştırdığınızdan emin olun. Örnek:

REG ADD "HKLM\Software\Örnek" /v değer_adı /t REG_SZ /d "Veri" /f

2: Yedekleme oluşturun: - Girişleri eklemeden veya değiştirmeden önce, ilgili kayıt defteri anahtarlarının veya tüm kayıt defteri ağacının bir yedeğini oluşturmanız önerilir. Örnek:

REG EXPORT "HKLM\Software\Örnek" C:\Backup\Örnek_Yedekleme.reg

3: Tam yol: - Sağlanan yolun doğru ve doğru olduğundan emin olun. Yoldaki hatalar beklenmeyen sonuçlara yol açabilir. Örnek:

REG ADD "HKCU\Software\Örnek" /v değer_adı /t REG_SZ /d "Veri" /f

4: Veri türünü not edin: - Oluşturulacak değer için doğru veri türünü kontrol edin. Bu, tarafından yapılır`/t`-Parametreler tanımlandı. Örnek:

REG ADD "HKLM\Software\Örnek" /v değer_adı /t REG_DWORD /d 123 /f

5: Boşluklu yollar için tırnak işaretleri: - Yol boşluk içeriyorsa yolun tamamını tırnak işaretleri içine alın. Örnek:

REG ADD "HKLM\Software\Boşluklu örnek" /v değer_adı /t REG_SZ /d "Veri" /f

6: /f ile onay: -`/f`parametre kullanıcı onayı olmadan yürütmeyi zorlar. Kullanmadan önce etkilerini anladığınızdan emin olun. Örnek:

REG ADD "HKLM\Software\Örnek" /v değer_adı /t REG_SZ /d "Veri" /f

7: Gereksiz girişlerden kaçının: - Yalnızca gerçekten gerekli olan girişleri ekleyin. Kayıt defterindeki gereksiz değişiklikler sorunlara neden olabilir. 8: Güvenlik hususlarını göz önünde bulundurun: - Kayıt defterinde yapılan değişiklikler sistemin kararlılığını ve güvenliğini etkileyebilir. Dikkatli olun ve iyi güvenlik uygulamalarını takip edin. Lütfen Windows kayıt defterindeki uygunsuz değişikliklerin ciddi sonuçlara yol açabileceğini unutmayın. Emin olmadığınız durumlarda önceden yedekleme yapmanız ve profesyonel yardım almanız önerilir.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut reg ADD /? - Seçili Anahtar altina eklenecek deger adi ......

HTTP: ... console/tr/132.htm
0.093
13638

Create Character Map keyboard shortcut for all Windows OS!

Use mechanical emergency ejection of DVD / CD drives!

Die Kategorie Dateiverwaltung auf Software OK!

Open, Close, Drive, Eject DVD, USB, CD, BlueRay on Windows 11, 10, ... etc.!

Windows Photos and Pictures convert to single PDF file, easy and fast!

The Don't Sleep Video!(0)