reg: Console Registry Tool for Windows - .....


... Komut örnekleri "reg"
... "reg" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "reg" komutu için ipuçları

Komut: "reg" açık Windows 11, 10, .. mevcut

Komut örnekleri "reg"

İşte bazılarının nasıl kullanılacağına dair kısa örnekler`REG`-Windows Kayıt Defterindeki komutlar: `QUERY`(Sorgu):

REG QUERY "HKLM\Software\Örnek"

Bu komut, belirtilen kayıt defteri anahtarının değerlerini ve alt anahtarlarını görüntüler. `ADD`(Eklemek):

REG ADD "HKCU\Software\Örnek" /v değer_adı /t REG_SZ /d "Veri" /f

Burada "ValueName" adı ve veri türüyle yeni bir değer yaratılır.`REG_SZ`kayıtlara eklendi. `DELETE`(Silmek):

REG DELETE "HKLM\Software\Örnek" /v değer_adı /f

Bu komut, belirtilen kayıt defteri anahtarının altındaki belirli bir değeri siler. `COPY`(Kopya):

REG COPY "HKLM\Software\kaynak" "HKCU\Software\Amaç" /s /f

Burada değerler ve alt anahtarlar kaynak anahtardan hedef anahtara kopyalanır. `SAVE`(Kaydetmek):

REG SAVE "HKLM\Software\Örnek" Örnek.reg

Bu komut, belirtilen kayıt defteri anahtarını bir kayıt defteri dosyasına kaydeder (burada "Örnek.reg"). `LOAD`(Yük):

REG LOAD HKLM\TempHive C:\yol\İle\reg_file.reg

Burada kayıtlı bir kayıt dosyasından geçici bir kayıt kovanı yüklenir. `UNLOAD`(Boşaltma):

REG UNLOAD HKLM\TempHive

Bu komut önceden yüklenmiş bir kayıt defteri kovanını kaldırır. `RESTORE`(Eski haline getirmek):

REG RESTORE HKLM\BackupHive C:\yol\İle\Destek olmak.reg

Daha önce yedeklenmiş bir kayıt defteri kovanı burada geri yüklenir. `COMPARE`(Karşılaştırmak):

REG COMPARE "HKLM\Software\Örnek" "HKCU\Software\Örnek" /s

Bu komut, iki kayıt defteri anahtarının yapısını ve değerlerini karşılaştırır. `EXPORT`(İhracat):

REG EXPORT "HKLM\Software\Örnek" C:\yol\İle\dışa aktarılan_dosya.reg

Burada belirtilen kayıt defteri anahtarı bir kayıt defteri dosyasına aktarılır. `IMPORT`(İçe aktarmak):

REG IMPORT C:\yol\İle\içe aktarılan_dosya.reg

Bu komut, değerleri ve alt anahtarları bir kayıt defteri dosyasından kayıt defterine aktarır.

"reg" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG Islem [Parametre Listesi]

 Islem [ QUERY  | ADD  | DELETE | COPY  |
      SAVE  | LOAD  | UNLOAD | RESTORE |
      COMPARE | EXPORT | IMPORT | FLAGS ]

Dönüs Kodu: (REG COMPARE özel durumu)

 0 - Basarili
 1 - Basarisiz

Belirli bir islem hakkinda yardim için sunu girin:

 REG Islem /?

Örnekler:

 REG QUERY /?
 REG ADD /?
 REG DELETE /?
 REG COPY /?
 REG SAVE /?
 REG RESTORE /?
 REG LOAD /?
 REG UNLOAD /?
 REG COMPARE /?
 REG EXPORT /?
 REG IMPORT /?
 REG FLAGS /?

Önemli bilgiler, "reg" komutu için ipuçları

Windows Kayıt Defteri ile çalışırken (`REG`), istenmeyen sorunlardan kaçınmak için akılda tutulması gereken bazı önemli noktalar vardır: 1. Dikkatli olunması tavsiye edilir: - Kayıt defteri, Windows işletim sisteminin kritik bir parçasıdır. İstenmeyen değişiklikler ciddi sorunlara yol açabilir. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce dikkatli ve güvenli olun. 2. Yönetici Hakları: - Birçok`REG`-Komutlar, kayıt defterinin belirli bölümlerinde değişiklik yapmak için yönetici ayrıcalıkları gerektirir. Bu nedenle değişiklik yapan komutları yönetici olarak çalıştırın. 3. Yedek oluşturun: - Kayıt defterinde herhangi bir değişiklik yapmadan önce mutlaka bir yedek oluşturmalısınız. Bir şeyler ters giderse bu yardımcı olabilir. 4. Yolların doğruluğu: - Kayıt defteri anahtarlarına yönelik belirtilen yolların doğru olduğundan emin olun. Yanlış yollar, değişikliklerin yanlış yerlerde yapılmasına neden olabilir. 5. Veri Güvenliği: -`REG DELETE`Ve`REG ADD`verileri silebilir veya üzerine yazabilir. Mevcut veriler üzerindeki etkiyi anladığınızdan emin olun. 6. Karşılaştırma ve Dışa Aktarma Seçeneklerini Kullanın: - Herhangi bir değişiklik yapmadan önce`REG COMPARE`- Kayıt şubeleri arasındaki farkları kontrol etme seçeneği. kullanmak`REG EXPORT`bir yedek kopya oluşturmak için. 7. İçe aktarmadan önce kontrol edin: - Bir kayıt defteri dosyasını içe aktarmadan önce içeriğini dikkatlice inceleyin. Kayıt defteri dosyalarının kötü amaçlı kod içermesi mümkündür. 8. Belgelere bakın: - Resmi Microsoft belgelerini okuyun.`REG`Doğru söz dizimini ve seçenekleri kullandığınızdan emin olmak için komutlar. 9. Dikkatlice kullanın: - Gereksiz kayıt defteri değişikliklerinden kaçının. Birçok ayar Denetim Masası veya Ayarlar uygulaması aracılığıyla ayarlanabilir. 10. Sistem geri yükleme noktası oluşturun: - Kayıt defterinde kapsamlı değişiklikler yapmadan önce bir sistem geri yükleme noktası oluşturmanız önerilir. Uygunsuz kayıt defteri düzenlemesinin sistem kararlılığı ve işlevselliği açısından ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurgulamak önemlidir. Emin değilseniz herhangi bir değişiklik yapmadan önce profesyonel veya resmi belgelere başvurun.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut reg - Console Registry Tool for Windows - .....

HTTP: ... console/tr/130.htm
0.093
11306

Forget the Font Name!

Cmd.exe Alternative in Orange color on MS Windows 10!

Quick Memory Test OK for Windows 11, 10, 8.1, ... and MS Server OS!

PowerShell commands directly in the Explorer Address-Bar Start in current directory!

Increase energy efficiency on Windows 11, 10, 8.1 Desktop and Server OS!

Schnelles Einfügen von oft benötigten Texten unter MS Windows per Copy Paste!(0)