ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP TIME
Bu komutun sözdizimi:

NET TIME
[\\bilgisayaradi | /DOMAIN[:etkialaniadi] |
/RTSDOMAIN[:etkialaniadi]] [/SET]
        [\\bilgisayaradi] /QUERYSNTP
        [\\bilgisayaradi] /SETSNTP[:ntp sunucu listesi]

NET TIME bilgisayarin saatini baska bir bilgisayarin veya etki
alaninin
saatiyle esitler ya da bir bilgisayarin veya etki alaninin
saatini görüntüler.
Windows Server etki alaninda seçeneksiz kullanildiginda, etki
alani için zaman
sunucusu olarak ayrilan bilgisayarin geçerli tarih ve saatini
görüntüler.
Bu komut, bilgisayaradi için NTP zaman sunucusunu ayarlamaya
olanak verir.

\\bilgisayaradi  Denetleme veya esitleme isleminde temel almak
istediginiz
                  bilgisayarin adi.

/DOMAIN[:etkialaniadi]     Saatin, etkialaniadinin Birincil Etki
Alani
                          Denetleyicisi'ne göre esitlenecegini
belirtir.

/RTSDOMAIN[:etkialaniadi]  Etkialaniadindaki Güvenilir Zaman
Sunucusu ile
                          esitlenecegini belirtir.

/SET               Bilgisayarin saatini belirtilen bilgisayar
veya
                  etki alani saatiyle esitler.
/QUERYSNTP         Bu bilgisayar için yapilandirilmis olan NTP
sunucusunu
                  görüntüler
/SETSNTP[:ntp sunucu listesi]
                  Bu bilgisayarla kullanilacak NTP zaman
sunucularini ayarlar.
                  Bu, bosluklarla ayrilmis IP adresleri veya DNS
adlari
                  listesi olabilir. Birden çok zaman sunucusu
listelenirse,
                  listenin tirnak isaretleri arasina alinmasi
gerekir.


NET HELP komut | MORE Yardim'i tek tek ekranlar biçiminde
görüntüler.
C:\WINDOWS>NET HELP USE
Bu komutun sözdizimi:

NET USE
[aygitadi | *] [\\bilgisayaradi\paylasimadi[\birim] [parola | *]]
       [/USER:[etkialaniadi\]kullaniciadi]
       [/USER:[noktali etki alani adi\]kullaniciadi]  
       [/USER:[kullaniciadi@noktali etki alani adi]      
       [/SMARTCARD]
       [/SAVECRED]
       [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]

NET USE {aygitadi | *} [parola | *] /HOME

NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]

NET USE, bilgisayari paylasilan bir kaynaga baglar veya
paylasilan kaynakla
olan baglantisini keser. Seçeneksiz kullanildiginda, bilgisayarin
baglantilarini listeler.

aygitadi          Kaynaga baglanmak için bir ad atar veya
baglantisi kesilecek
                 aygiti belirtir. Iki tür aygit adi vardir: disk
sürücüleri
                 (D: ile Z: arasinda) ve yazicilar (LPT1: ile
LPT3: arasinda).
                 Belirli bir aygitadi yerine, kullanilabilen bir
sonraki
                 aygiti atamak için yildiz kullanin.
\\bilgisayaradi Paylasilan kaynagi denetleyen bilgisayarin adi.
Bilgisayaradi
                 bosluk karakterleri içeriyorsa, çift ters egik
çizgiyi (\\)
                 ve bilgisayaradini tirnak isaretleri arasina ("
") alin.
                 Bilgisayaradi 1 ile 15 karakter uzunlugunda
olabilir.
\paylasimadi     Paylasilan kaynagin ag adi.
\birim           Sunucudaki NetWare birimini belirtir.
                 Netware sunucularina baglanmaniz için Netware
için Istemci
                 Hizmetleri (Windows Is Istasyonlari) veya
Netware için Ag
                 Geçidi Hizmeti (Windows Sunucu) yüklenmis ve
çalisiyor
                 olmalidir.
parola            Paylasilan kaynaga erismek için gereken parola.
*                 Parola için bir istem olusturur. Parola, parola
isteminde
                 yazilirken görüntülenmez.
/USER             Baglantinin yapildigi kullanici adindan baska
bir kullanici
                 adi belirtir.
etkialaniadi      Baska bir etki alani belirtir. Etki alani
atlanirsa,
                 oturum açilmis olan geçerli etki alani
kullanilir.
kullaniciadi      Oturum açilirken kullanilacak kullanici adini
belirtir.
/SMARTCARD        Baglantinin akilli karttaki kimlik bilgilerini
kullanacagini
                 belirtir.
/SAVECRED         Kullanici adinin ve parolanin kaydedilecegini
belirtir.
                 Komut kullanici adini ve parolayi istemedigi
sürece
                 bu anahtar yok sayilir.
/HOME             Kullaniciyi kendi giris dizinine baglar.
/DELETE           Ag baglantisini iptal eder ve baglantiyi kalici
baglantilar
                 listesinden kaldirir.
/PERSISTENT       Kalici ag baglantilarinin kullanimini denetler.
                 Varsayilan deger en son kullanilan ayardir.
YES               Baglantilari yapildiklari gibi kaydeder ve
sonraki oturum
                 açma sirasinda geri yükler.
NO                Yapilmakta olan veya daha sonraki baglantilari
kaydetmez;
                 varolan baglantilar sonraki oturum açilisinda
geri yüklenir.
                 Kalici baglantilari kaldirmak için /DELETE
anahtarini
                 kullanin.

NET HELP komut | MORE Yardim'i tek tek ekranlar biçiminde
görüntüler.
C:\WINDOWS>NET HELP USER
Bu komutun sözdizimi:

NET USER
[kullaniciadi [parola | *] [seçenekler]] [/DOMAIN]
        kullaniciadi {parola | *} /ADD [seçenekler] [/DOMAIN]
        kullaniciadi [/DELETE] [/DOMAIN]
        kullaniciadi [/TIMES:{saatler | ALL}]

NET USER Bilgisayarlarda kullanici hesaplari olusturur ve
degistirir.
Anahtarlar olmadan kullanildiginda, bilgisayarin kullanici
hesaplarini listeler.
Kullanici hesap bilgileri kullanici hesaplari veritabaninda
depolanir.

kullaniciadi Eklenecek, silinecek, degistirilecek veya
görüntülenecek kullanici
            hesabinin adi. Kullanici hesabi en çok 20 karakter
olabilir.
parola       Kullanici hesabi için parola atar veya degistirir.
            Parola NET ACCOUNTS komutunun /MINPWLEN seçenegiyle
ayarlanan
            uzunluk alt sinirina uygun olmalidir. En çok 14
karakter olabilir.
*            Parola için bir istem olusturur. Parola, parola
isteminde
            yazilirken görüntülenmez.
/DOMAIN      Islemi, geçerli etki alaninin etki alani
denetleyicisinde
            gerçeklestirir.
/ADD         Kullanici hesaplari veritabanina kullanici hesabi
ekler.
/DELETE      Kullanici hesaplari veritabanindan kullanici
hesabini kaldirir.

Seçenekler      Asagidaki gibidir:

  Seçenekler                 Açiklama
     -----------------------------------------------------------
---------
  /ACTIVE:{YES | NO}         Hesabi etkinlestirir veya
etkinligini kaldirir.
                             Hesap etkin degilse, kullanici
sunucuya
                             erisemez. Varsayilan ayar YES'tir.
  /COMMENT:"metin"           Kullanici hesabina iliskin
tanimlayici bir
                             açiklama saglar. Metni tirnak
isaretleri
                             arasina alin.
  /COUNTRYCODE:nnn           Belirtilen dil dosyalarini
kullanicinin
                             yardim ve hata iletilerine
uygulamak için
                             isletim sisteminin ülke kodunu
kullanir.
                             0 degeri varsayilan ülke kodunu
belirtir.
  /EXPIRES:{tarih | NEVER}   Tarih ayarlandiysa hesabin
süresinin dolmasina
                             neden olur. NEVER degeri, hesaba
süre siniri
                             getirmez. Süre sonu tarihi
aa/gg/yy(yy) biçiminde
                             olmalidir. Aylar sayi, tam yazilmis
ad veya
                             kisaltilmis üç harf olarak
belirtilebilir.
                             Yil iki veya dört sayi olabilir.
                             Tarihin bölümlerini ayirmak için
egik çizgi (/)
                             (bosluk olmadan) kullanin.
  /FULLNAME:"ad"             Kullanicinin tam adi (Kullaniciadi
degil).
                             Adi tirnak isaretleri arasina alin.
  /HOMEDIR:yoladi            Kullanicinin giris dizininin yolunu
ayarlar.
                             Yol varolmalidir.
  /PASSWORDCHG:{YES | NO}    Kullanicilarin kendi parolalarini
degistirip
                             degistiremeyecegini belirler.
                             Varsayilan ayar YES'tir.
  /PASSWORDREQ:{YES | NO}    Kullanici hesabinin parolasi olup
olmayacagini
                             belirler. Varsayilan ayar YES'tir.
  /LOGONPASSWORDCHG:{YES|NO} Kullanicinin parolasini sonraki
oturum açisinda
                             degistirmesi gerekip
gerekmeyecegini belirler.
                             Varsayilan ayar NO'dur.
  /PROFILEPATH[:yol]         Kullanicinin oturum açma profili
yolunu belirler.
  /SCRIPTPATH:yoladi         Kullanicinin oturum açma komut
dosyasi konumudur.
  /TIMES:{saatler | ALL}     Oturum açma saatleridir. TIMES
                             day[-gün][,day[-gün]],time[-
saat][,time
                             [-saat]] biçiminde belirtilir, 1
saatlik
                             artislarla sinirlidir. Günler tam
olarak veya
                             kisaltilmis biçimde yazilabilir.
Saatler 12 veya
                             24 saat gösteriminde olabilir. 12
saat
                             gösteriminde, am, pm, a.m., veya
p.m. kullanin.
                             ALL kullanicinin her zaman oturum
açabilecegini,
                             bosluk ise hiçbir zaman oturum
açamayacagini
                             gösterir. Gün ve saat girdilerini
virgülle,
                             birden çok gün ve saat girdisini
noktali virgülle
                             birbirinden ayirin.
  /USERCOMMENT:"metin"       Yöneticinin hesaba Kullanici
Açiklamasi'ni
                             eklemesine veya degistirmesine
olanak saglar.
  /WORKSTATIONS:{bilgisayaradi[,...] | *}
                             Kullanicinin agda oturum
açabilecegi en çok sekiz
                             bilgisayari listeler. /WORKSTATIONS
seçeneginin
                             listesi yoksa veya liste * ise,
kullanici
                             herhangi bir bilgisayardan oturum
açabilir.

NET HELP komut | MORE Yardim'i tek tek ekranlar biçiminde
görüntüler.

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komut NET HELP TIME - bilgisayarin saatini baska bir bilgisayarin veya etki alaninin saatiyle esitler ya da bir bilgisayarin veya etki alaninin saatini görüntüler....

HTTP: ... console/tr/123.htm
0.218
26218

Help the desktop icons are gone on Windows 11 or 10!

 /

What should you watch out for when fonts are deleted under Windows?

 /

Windows 10/11 Datei-Explorer merkt sich bei der Navigation die ausgewählt Objekte nicht!

 /

Was sind Bild-Formate?

 /

How To Restore on Windows 8.1 or 10 Files and Folders?

 /

How can I use the command history in Windows PowerShell?

 /

Wo kann man den Datei-Explorer Verlauf löschen auf Windows 11?

 /

Download Windows 7 Starter, Home (Basic Premium), Professional, Ultimate!

 /

Portable use of Don't Sleep on Windows 10 / 11 and protected directory problem!

 /

System info in Windows 11 to see important information!

 /

Wenn der Computer, oder Monitor nicht in den Schlafmodus wechselt!

 /

Die verwendeten Dateien und Ordner im Startmenü von Windows 11?

 /