ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP STOP
Bu komutun sözdizimi:

NET STOP
hizmeti

NET STOP, Windows hizmetlerini durdurur.

Hizmeti durdurmak, söz konusu hizmetin kullandigi ag
baglantilarini iptal eder.
Ayrica, bazi hizmetler baska hizmetlere bagimlidir. Bir hizmeti
durdurmak,
digerlerini de durdurabilir.

Bazi hizmetler durdurulamaz.

hizmet   Asagidaki hizmetlerden biri olabilir:
  BROWSER        
  CLIENT SERVICE FOR NETWARE    
  CLIPBOOK              
  DHCP CLIENT        
  FILE REPLICATION
  NET LOGON                    
  NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
  REMOTE ACCESS CONNECTION MANAGER
  ROUTING AND REMOTE ACCESS
  RPCLOCATOR
  SCHEDULE
  SERVER
  SPOOLER
  TCP/IP NETBIOS HELPER SERVICE
  UPS
  WORKSTATION

NET STOP Windows ile saglanmayan hizmetleri de durdurabilir.

NET HELP komut | MORE Yardim'i tek tek ekranlar biçiminde
görüntüler.C:\WINDOWS>NET HELP TIME
Bu komutun sözdizimi:

NET TIME
[\\bilgisayaradi | /DOMAIN[:etkialaniadi] |
/RTSDOMAIN[:etkialaniadi]] [/SET]
        [\\bilgisayaradi] /QUERYSNTP
        [\\bilgisayaradi] /SETSNTP[:ntp sunucu listesi]

NET TIME bilgisayarin saatini baska bir bilgisayarin veya etki
alaninin
saatiyle esitler ya da bir bilgisayarin veya etki alaninin
saatini görüntüler.
Windows Server etki alaninda seçeneksiz kullanildiginda, etki
alani için zaman
sunucusu olarak ayrilan bilgisayarin geçerli tarih ve saatini
görüntüler.
Bu komut, bilgisayaradi için NTP zaman sunucusunu ayarlamaya
olanak verir.

\\bilgisayaradi  Denetleme veya esitleme isleminde temel almak
istediginiz
                  bilgisayarin adi.

/DOMAIN[:etkialaniadi]     Saatin, etkialaniadinin Birincil Etki
Alani
                          Denetleyicisi'ne göre esitlenecegini
belirtir.

/RTSDOMAIN[:etkialaniadi]  Etkialaniadindaki Güvenilir Zaman
Sunucusu ile
                          esitlenecegini belirtir.

/SET               Bilgisayarin saatini belirtilen bilgisayar
veya
                  etki alani saatiyle esitler.
/QUERYSNTP         Bu bilgisayar için yapilandirilmis olan NTP
sunucusunu
                  görüntüler
/SETSNTP[:ntp sunucu listesi]
                  Bu bilgisayarla kullanilacak NTP zaman
sunucularini ayarlar.
                  Bu, bosluklarla ayrilmis IP adresleri veya DNS
adlari
                  listesi olabilir. Birden çok zaman sunucusu
listelenirse,
                  listenin tirnak isaretleri arasina alinmasi
gerekir.


NET HELP komut | MORE Yardim'i tek tek ekranlar biçiminde
görüntüler.
C:\WINDOWS>NET HELP USE
Bu komutun sözdizimi:

NET USE
[aygitadi | *] [\\bilgisayaradi\paylasimadi[\birim] [parola | *]]
       [/USER:[etkialaniadi\]kullaniciadi]
       [/USER:[noktali etki alani adi\]kullaniciadi]  
       [/USER:[kullaniciadi@noktali etki alani adi]      
       [/SMARTCARD]
       [/SAVECRED]
       [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]

NET USE {aygitadi | *} [parola | *] /HOME

NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]

NET USE, bilgisayari paylasilan bir kaynaga baglar veya
paylasilan kaynakla
olan baglantisini keser. Seçeneksiz kullanildiginda, bilgisayarin
baglantilarini listeler.

aygitadi          Kaynaga baglanmak için bir ad atar veya
baglantisi kesilecek
                 aygiti belirtir. Iki tür aygit adi vardir: disk
sürücüleri
                 (D: ile Z: arasinda) ve yazicilar (LPT1: ile
LPT3: arasinda).
                 Belirli bir aygitadi yerine, kullanilabilen bir
sonraki
                 aygiti atamak için yildiz kullanin.
\\bilgisayaradi Paylasilan kaynagi denetleyen bilgisayarin adi.
Bilgisayaradi
                 bosluk karakterleri içeriyorsa, çift ters egik
çizgiyi (\\)
                 ve bilgisayaradini tirnak isaretleri arasina ("
") alin.
                 Bilgisayaradi 1 ile 15 karakter uzunlugunda
olabilir.
\paylasimadi     Paylasilan kaynagin ag adi.
\birim           Sunucudaki NetWare birimini belirtir.
                 Netware sunucularina baglanmaniz için Netware
için Istemci
                 Hizmetleri (Windows Is Istasyonlari) veya
Netware için Ag
                 Geçidi Hizmeti (Windows Sunucu) yüklenmis ve
çalisiyor
                 olmalidir.
parola            Paylasilan kaynaga erismek için gereken parola.
*                 Parola için bir istem olusturur. Parola, parola
isteminde
                 yazilirken görüntülenmez.
/USER             Baglantinin yapildigi kullanici adindan baska
bir kullanici
                 adi belirtir.
etkialaniadi      Baska bir etki alani belirtir. Etki alani
atlanirsa,
                 oturum açilmis olan geçerli etki alani
kullanilir.
kullaniciadi      Oturum açilirken kullanilacak kullanici adini
belirtir.
/SMARTCARD        Baglantinin akilli karttaki kimlik bilgilerini
kullanacagini
                 belirtir.
/SAVECRED         Kullanici adinin ve parolanin kaydedilecegini
belirtir.
                 Komut kullanici adini ve parolayi istemedigi
sürece
                 bu anahtar yok sayilir.
/HOME             Kullaniciyi kendi giris dizinine baglar.
/DELETE           Ag baglantisini iptal eder ve baglantiyi kalici
baglantilar
                 listesinden kaldirir.
/PERSISTENT       Kalici ag baglantilarinin kullanimini denetler.
                 Varsayilan deger en son kullanilan ayardir.
YES               Baglantilari yapildiklari gibi kaydeder ve
sonraki oturum
                 açma sirasinda geri yükler.
NO                Yapilmakta olan veya daha sonraki baglantilari
kaydetmez;
                 varolan baglantilar sonraki oturum açilisinda
geri yüklenir.
                 Kalici baglantilari kaldirmak için /DELETE
anahtarini
                 kullanin.

NET HELP komut | MORE Yardim'i tek tek ekranlar biçiminde
görüntüler.


... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Komut NET HELP STOP - Windows ile saglanmayan hizmetleri de durdurabilir.

HTTP: ... console/tr/122.htm
0.14
16025

Enable/disable Aero Transparency via Desktop Shortcut in Windows 7 and Vista?

 /

Regedit.exe Programmbefehler, bzw. Programmargumente?

 /

Activate tabs in Quad Explorer on Windows!

 /

Why print out the lost space on the hard disk for Windows?

 /

Hilfe unter Windows 11 / 10 kann ich die Datein nicht kopieren, was mache ich falsch?

 /

Selected text to uppercase or lowercase Word Example!

 /

Wofür benötige ich das Standby-Blockier-Computerprogramm?

 /

Temporarily stop the hibernation of your Windows 11, 10, ... PC!

 /

Save state and Settings Problem?

 /

WinScan2PDF and TWAIN!

 /

Windows 10/11 Home set up, configure and delete guest account!

 /

Turn off Windows 8/8.1 or 10 key click sound in virtual osk keyboard, IE 10 11, MS-Explorer?

 /