mem: Displays the amount of used and free memory in your system.


... Komut örnekleri "mem"
... "mem" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "mem" komutu için ipuçları

Komut: "mem" açık Windows 11, 10, .. mevcut değil

Komut örnekleri "mem"

Der`mem`Windows Komut İstemi'ndeki komut, kullanılabilir bellek hakkındaki bilgileri görüntülemek için kullanılır. Windows'un modern sürümlerinde bunu unutmayın`mem`eski versiyonlardaki kadar kapsamlı olmayabilir. İşte basit bir örnek: Örnek: Depolama bilgilerini görüntüleyin:

mem

Bu komut, toplam bellek ve kullanılabilir bellek de dahil olmak üzere kullanılabilir bellekle ilgili temel bilgileri görüntüler. İsteğe bağlı parametreler: -`/C`: Önbellek hakkındaki bilgileri görüntüler. -`/D`: Disket denetleyicisi hakkındaki bilgileri görüntüler. -`/P`: Bağlantı noktaları ve adaptörler hakkındaki bilgileri görüntüler. -`/S`: Sistem hakkındaki bilgileri görüntüler. -`/T`: Geçerli saati görüntüler. İsteğe bağlı parametrelere örnek: Bellek ve sistem bilgilerini göster:

mem /S

Bu komut, toplam bellek, kullanılabilir bellek ve diğer ilgili bilgiler dahil olmak üzere bellek ve sistem bilgilerini görüntüler. Not: Komutun`mem`Windows'un tüm sürümlerinde mevcut olmayabilir veya diğer depolama bilgi araçları kadar kapsamlı olmayabilir. Windows'un daha yeni sürümleri genellikle PowerShell veya diğer kaynak izleme araçlarını kullanır. Depolama hakkında daha spesifik bilgiye ihtiyacınız varsa PowerShell'i de kullanabilirsiniz.

"mem" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Displays the amount of used and free memory in your system.

MEM [/PROGRAM | /DEBUG | /CLASSIFY]

 /PROGRAM or /P  Displays status of programs currently loaded 
in memory.
 /DEBUG or /D   Displays status of programs, internal drivers, 
and other
          information.
 /CLASSIFY or /C Classifies programs by memory usage. Lists the 
size of
          programs, provides a summary of memory in use, 
and lists
          largest memory block available.

Önemli bilgiler, "mem" komutu için ipuçları

Der`mem`Windows Komut İstemi'ndeki komut, Windows'un modern sürümlerinde eski sürümlerdeki kadar kapsamlı olmayabilir. Bu nedenle, Windows'un güncel sürümlerinde ayrıntılı bellek bilgilerinin elde edilmesi için diğer araç ve yöntemlerin genellikle daha uygun olduğunu unutmamak önemlidir. Dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır: 1. Sınırlı Bilgi: `mem`Komut İstemindeki komut, kullanılabilir bellekle ilgili temel bilgileri döndürür, ancak modern araçlar veya PowerShell komutları kadar ayrıntılı değildir. 2. Alternatif araçlar: Daha ayrıntılı bellek bilgileri için Kaynak Monitörü ( gibi araçların kullanılması tavsiye edilir.`resmon`), Görev Yöneticisini veya PowerShell'i kullanın. Kaynak İzleyicisi, kaynak kullanımı ve kullanılabilirliğine ilişkin ayrıntılı, gerçek zamanlı bir genel bakış sağlar. 3. PowerShell kullanın: PowerShell, kapsamlı bellek izleme işlevselliği sağlar. Örneğin şu komutu kullanabilirsiniz:`Get-Process`İşlemlerin bellek kullanımı hakkında bilgi almak için kullanın.

Get-Process | Sort-Object Çalışma seti -Descending | Select-Object -First 5

4. Bilginin para birimi: Aşağıdaki bilgilere dikkat edin:`mem`-Komut en güncel veya doğru olmayabilir. Daha güncel araçlar daha ayrıntılı ve doğru bilgiler sağlar. 5. Yönetici hakları: Ayrıntılı sistem bilgisine ihtiyaç duyulursa, belirli bilgilere erişmek için Yönetici olarak Komut İstemi veya PowerShell'i çalıştırmak gerekebilir. Depolama hakkında daha spesifik ve güncel bilgi almak için eski araçlardan daha spesifik ve güçlü olan modern araçları veya PowerShell komutlarını kullanmanızı öneririm.`mem`-Emretmek.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut mem - Displays the amount of used and free memory in your system.

HTTP: ... console/tr/095.htm
0.109
15214
Monitor GPU usage in Windows Task Manager? Easy deleted on restart the temporary directory! Can I restart a background service on Windows 11, 10, 8.1, ...? Directly open command prompt in each directory! Drop beautiful leaves or flowers randomly on Windows desktop? Is Windows 10 or 11 better and faster than Windows 7? Wie liste ich Dateien in allen Unterverzeichnissen auf? Why do I need the Windows Temp directory (11, 10, 8.1, 7)? Find installed desktop programs on Windows 10/11! Is it not possible to find not safely deleted files and then delete them safely?(0)