EVENTTRIGGERS /Delete /?: Delete an Event Trigger from the system by its ID.


... Komut örnekleri "EVENTTRIGGERS /Delete /?"
... "EVENTTRIGGERS /Delete /?" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "EVENTTRIGGERS /Delete /?" komutu için ipuçları

Komut: "EVENTTRIGGERS /Delete /?" açık Windows 11, 10, .. mevcut değil

Komut örnekleri "EVENTTRIGGERS /Delete /?"

Modern Windows sistemlerinde olay tetikleyicileri artık komut satırında kullanılmamaktadır. Bunun yerine Olay Görüntüleyici kullanılır

"EVENTTRIGGERS /Delete /?" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


EVENTTRIGGERS /Delete [/S system [/U username [/P [password]]]]
           /TID id [/TID id1 [...[/TID idn]]]

Description:
  Delete an Event Trigger from the system by its ID.

Parameter List:
  /S   system      Specifies the remote system to connect to.

  /U   [domain\]user  Specifies the user context under which the
               command should execute.

  /P   [password]    Specifies the password for the given user
               context. Prompts for input if omitted.

  /TID  id        Specifies the Event Trigger to be deleted
               by "Event Trigger ID". The "*" wildcard
               may be used.

  /?            Displays this help/usage.

Examples:
  EVENTTRIGGERS /Delete /?
  EVENTTRIGGERS /Delete /TID 1 /TID 2 /TID 4 /TID 6
  EVENTTRIGGERS /Delete /S system /U domain\user /TID *
  EVENTTRIGGERS /Delete /S system /U username /P password /TID 1

Önemli bilgiler, "EVENTTRIGGERS /Delete /?" komutu için ipuçları

Modern Windows sistemlerinde olay tetikleyicileri artık komut satırında kullanılmamaktadır. Bunun yerine, Olay Görüntüleyicisi olayları izlemek ve işlemek için kullanılır. Olay Görüntüleyiciyi kullanmak için Başlat menüsünden açın. Daha sonra olayları türe, kaynağa, olay kimliğine ve diğer kriterlere göre filtreleyebilirsiniz. Daha sonra analiz için olayları kaydetme seçeneği de vardır.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut EVENTTRIGGERS /Delete /? - Delete an Event Trigger from the system by its ID.

HTTP: ... console/tr/080.htm
0.078
17206

Wie groß darf mein YouTube Video maximal sein (Datei, Länge)?

Help, can not change the language on Samsung mobile phone with Android!

Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (turn off Metro App)!

Eigenes Bild als Desktophintergrund in Windows 8.1 und Acht verwenden (ändern, einsetzen)!

Das automatische Annehmen der Anrufe beim Headset Einsatz aktivieren?

Can I turn off Auto Updates in Windows-8 and Win 8.1 or modify (turn off, enable, stop)?(0)