TITLE: CMD.EXE oturumu için pencere basligini belirler.


 


... Komut örnekleri "TITLE"
... "TITLE" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "TITLE" komutu için ipuçları

Komut: "TITLE" açık Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. mevcut

Komut örnekleri "TITLE"

Der`TITLE`Windows Komut İstemi'ndeki komut, Komut İstemi penceresinin başlığını değiştirmek için kullanılır. İşte kullanımına ilişkin bazı örnekler`TITLE`-Emretmek: Örnek 1: Bilgi istemi başlığını değiştirme:

TITLE Yeni başlık

Açıklama: Bu komut, komut istemi penceresinin başlığını "Yeni Başlık" olarak değiştirir. Örnek 2: Başlıkta Ortam Değişkenlerinin Kullanımı:

SET proje Adı=Projem
TITLE %proje Adı% - Build

Açıklama: Bir ortam değişkeni (`proje Adı`) ve ardından Komut İstemi penceresinin başlığına yapıştırılır. Bu, başlığı dinamik hale getirmek için faydalı olabilir. Örnek 3: Başlığın varsayılana sıfırlanması:

TITLE

Açıklama: Eğer`TITLE`argümanlar olmadan başlık, genellikle yürütülen komut işleminin adı olan varsayılan değere sıfırlanır. Örnek 4: Başlıkta değişkenlerin ve tarihlerin kullanılması:

SET Kullanıcı adı=%USERNAME%
SET Geçerli tarih=%DATE%
TITLE kullanıcı: %Kullanıcı adı% - Tarih: %Geçerli tarih%

Açıklama: Kullanıcı adı ve geçerli tarih için ortam değişkenlerinin oluşturulduğu ve ardından komut istemi penceresinin başlığına eklendiği yerdir. Örnek 5: Bir komut dosyasındaki başlıkları değiştirme:

@ECHO OFF
TITLE Komut dosyası yürütme
ECHO Bu bir örnektir-senaryo.

Açıklama: Bir komut dosyasında şunları yapabilirsiniz:`TITLE`betiği çalıştırırken başlığı değiştirme komutu. Ancak akılda tutulması gereken birkaç nokta var: - Başlıkta yapılan değişiklikler yalnızca mevcut oturum süresince geçerlidir. Komut İstemi penceresini kapatıp yeni bir pencere açarsanız başlık varsayılan değere sıfırlanır. - Pencere başlığının maksimum uzunluk değeri sınırlıdır. Çok uzun başlıklar kısaltılabilir veya okunamayabilir. -`TITLE`komut daha çok komut satırı ortamındaki görsel organizasyona yöneliktir ve komutların veya komut dosyalarının yürütülmesi üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Yapabilirsiniz`TITLE /?`yardım almak için komut isteminde ve mevcut seçeneklerin bir listesini`TITLE`görüntülenmesini sağlayan komut.

"TITLE" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Komut istemi penceresinin pencere basligini ayarlar.

TITLE [dize]

  dize       Komut istemi penceresi basligini belirler.

Önemli bilgiler, "TITLE" komutu için ipuçları

Kullanırken`TITLE`Windows Komut İstemi'ndeki komutta dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır: 1. Uzunluk Sınırı: Şununla tanımlanan pencere başlığı:`TITLE`bir uzunluk sınırı vardır. Başlık çok uzunsa kısaltılabilir veya tamamı görüntülenmeyebilir. Başlığın kısa ve açıklayıcı tutulması tavsiye edilir. 2. Özel karakterler: Başlıkta özel karakterler kullanırken, özellikle de komut satırında özel anlam taşıyanları, başlığı tırnak içine aldığınızdan emin olun. Bu, komut satırı yorumlamasıyla olası çakışmaları önler. Örnek:

TITLE "Bu bir örnektir-başlık"

3. Kalıcı değil: `TITLE`Başlık seti kalıcı değildir. Komut İstemi penceresini kapattıktan veya yeni bir oturum başlattıktan sonra başlık varsayılan değere sıfırlanacaktır. 4. Görsel Organizasyon: Çalışmanın asıl amacı`TITLE`-Komuta görsel organizasyondur. Komutların veya komut dosyalarının işlevselliğini etkilemez, bunun yerine kullanıcı için anlamlı olan pencere başlıklarının ayarlanmasına yardımcı olur. 5. Komut dosyalarında kullanın: Şunları yapabilirsiniz :`TITLE`komutu, komut dosyası çalışırken komut istemi penceresinin başlığını değiştirmek için komut dosyalarında da kullanılabilir. Bu, komut dosyası yürütme bağlamını görselleştirmek için yararlı olabilir. 6. Yönetici hakları: Uygulamayı kullanmak için yönetici haklarına ihtiyacınız yoktur.`TITLE`kullanılacak komut. Genellikle komut istemindeki herhangi bir kullanıcı tarafından kullanılabilir. 7. Potansiyel Kötüye Kullanım :`TITLE`-Komut güvenlik açısından kritik uygulamalar için tasarlanmamıştır. Kullanıcılar tarafından pencere başlığında yanlış bilgilerin görüntülenmesi amacıyla kötüye kullanılabilir. Bunu anlamak önemlidir`TITLE`öncelikle komut satırı ortamında görsel düzenleme ve kullanılabilirlik için kullanılır ve daha derin bir işlevsellik sağlamaz.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut TITLE - CMD.EXE oturumu için pencere basligini belirler.

HTTP: ... console/tr/065.htm
0.109
13977
Delete system data on Windows 11, 10, 8.1, ...! Könnte man in den einzelnen Fenstern nicht den \.. Ordner (eins nach oben) mit einblenden? Is it possible to customize the title of the Quad-Explorer window? Wie kann  ich die Foto Verkleinerung APP entfernen - deinstallieren!   Wie wechsle ich in den Dual Film-Streifen Modus um Bilder zu vergleichen? What are Windows 11, 10, ... etc. Services? Files from hard drive do not open immediately? Can I also use and share this snow cannon commercially? Can I customize the background colour of the active explorer pane! What is Digital Clock in Foreground and what is Always Foreground Forced?(0)