RENAME: Dosyalari yeniden adlandirir.


... Komut örnekleri "RENAME"
... "RENAME" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "RENAME" komutu için ipuçları

Komut: "RENAME" açık Windows 11, 10, .. mevcut

Komut örnekleri "RENAME"

Der`RENAME`Windows Komut İstemindeki komut şuna eşdeğerdir:`REN`komutudur ve aynı zamanda dosyaları veya dizinleri yeniden adlandırmak için de kullanılır. İşte kullanımına ilişkin bazı örnekler`RENAME`-Emretmek: Örnek 1: Dosyayı yeniden adlandırın:

RENAME eski_dosya.txt Yeni dosya.txt

Açıklama: Bu komut, "OldFile.txt" dosyasını "NewFile.txt" olarak yeniden adlandırır. Örnek 2: Dizini yeniden adlandırın:

RENAME Eski_dizin Yeni_dizin

Açıklama: Burada "OldDirectory" dizini "NewDirectory" olarak yeniden adlandırılmıştır. Örnek 3: Dosya uzantısını değiştirin:

RENAME belge.txt belge.doc

Açıklama: Burada dosya uzantısı “Document.txt” iken “Document.doc” olarak değiştirilmiştir. Örnek 4: Joker karakterler kullanın:

RENAME *.txt *.bak

Açıklama: Bu komut, geçerli dizindeki tüm metin dosyalarının dosya uzantılarını ".txt"den ".bak"a değiştirir. Örnek 5: Dizinleri yinelemeli olarak yeniden adlandırma:

RENAME /S Eski_ana dizin Yeni_ana dizin

Açıklama: Seçeneği kullanarak`/S`Tüm alt klasörleri içeren ana dizin yinelemeli olarak yeniden adlandırılır. Şunu vurgulamakta yarar var`RENAME`Ve`REN`genellikle eşanlamlı olarak kullanılabilir. Her iki komut da dosyaları veya dizinleri yeniden adlandırma amacına hizmet eder. Kullanımı`RENAME`daha çok stilistik bir tercihtir ve çoğu durumda iki komut birbirinin yerine kullanılabilir.

"RENAME" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Dosya ya da dosyalarin adini degistirir.

RENAME [sürücü:][yol]dosyaadi1 dosyaadi2.
REN [sürücü:][yol]dosyaadi1 dosyaadi2.

Hedef dosyaniz için yeni bir sürücü ya da yol belirtemediginizi 
unutmayin.

Önemli bilgiler, "RENAME" komutu için ipuçları

Kullanırken`RENAME`Windows Komut İstemi'ndeki komutta, aşağıdakine benzer dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır:`REN`-Komutlar: 1. Boşluklar ve özel karakterler: Dosya veya dizin adları boşluk veya özel karakterler içeriyorsa, bunların çift tırnak içine alınması gerekir.`RENAME`-Komut isimleri doğru yorumluyor.

RENAME "Eskimiş Name.txt" "Daha yeni Name.txt"

2. Dosya uzantıları: `RENAME`komutu dosya uzantılarını değiştirmek için de kullanılabilir. Doğru sözdizimini kullandığınızdan emin olun.

RENAME belge.txt belge.doc

3. Yer Tutucular ve Desenler: `RENAME`-Komut, aynı anda birden fazla dosyayı yeniden adlandırmak için yararlı olan joker karakterleri destekler.

RENAME *.txt *.bak

Bu, geçerli dizindeki tüm metin dosyalarının dosya uzantılarını ".txt"den ".bak"a değiştirir. 4. Seçenek`/S`(özyinelemeli): Seçenek`/S`komutu alt klasörlere yinelemeli olarak uygulamak için kullanılabilir. Birçok dosya ve dizinde istenmeyen yeniden adlandırmalardan kaçınmak için bu seçeneği kullanırken dikkatli olun.

RENAME /S Eski_ana dizin Yeni_ana dizin

5. Dosyaların ve dizinlerin üzerine yazma: Yeni adın mevcut bir dosya veya dizin tarafından halihazırda kullanılmadığından emin olun. `RENAME`-Komut, uyarı vermeden üzerine yazar. 6. Yedekleme yapın: Özellikle birden fazla dosya veya dizini yeniden adlandırırken, kazara veri kaybını önlemek için yedekleme yapılması önerilir. Bu önemlidir`RENAME`-Komut, özellikle joker karakterler veya özyinelemeli seçenek kullanıldığında dikkatli kullanılmalıdır. İstenmeyen sonuçlardan kaçınmak için, yeniden adlandırılması amaçlanan dosya veya dizinleri dikkatlice kontrol edin.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut RENAME - Dosyalari yeniden adlandirir.

HTTP: ... console/tr/055.htm
0.108
10366
Wie kann man in Windows die Indizierungs- und Such-Optionen ändern, bzw. Ordner hinzufügen? Where can I find the file version history in Windows 8.1 / 10 (backup, security)! GIF und Animationen im Internet Explorer deaktivieren, aktivieren! Can I really give the font install / overview program to anyone? Wie groß darf mein YouTube Video maximal sein (Datei, Länge)? On Android Phone adjust mouse and touch speed ie Samsung Galaxy? Can I control aggressive programs under Windows 8.1 and 10? Copy Windows 8.1 and 10 directory view settings for all directorys, (match, transfer)? How to create Installation DVD from the ISO file of Windows 8.1 or 10! What does restore the clipboard in Multi Clipboard slots on Windows 10 (8.1, 7)?(0)