ERASE: Bir ya da birden çok dosyayi siler.


... Komut örnekleri "ERASE"
... "ERASE" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "ERASE" komutu için ipuçları

Komut: "ERASE" açık Windows 11, 10, .. mevcut

Komut örnekleri "ERASE"

Der`ERASE`Windows Komut İstemi'ndeki komut, dosyaları silmek için kullanılır. İşte bazı örnekler: Örnek 1: Tek bir dosyayı silin:

ERASE Örnek.txt

Açıklama: Geçerli dizindeki "Example.txt" adlı dosyayı siler. Örnek 2: Birden fazla dosyayı silin:

ERASE dosya1.txt dosya2.txt dosya3.txt

Açıklama: Geçerli dizindeki belirtilen dosyaları siler. Örnek 3: Belirli bir uzantıya sahip tüm dosyaları silin:

ERASE *.log

Açıklama: Geçerli dizindeki ".log" uzantılı tüm dosyaları siler. Örnek 4: Başka bir dizindeki dosyaları silin:

ERASE "C:\yol\ile\Dosyalar\*.txt"

Açıklama: Belirtilen dizindeki ".txt" uzantılı tüm dosyaları siler. Örnek 5: Geçerli dizindeki tüm dosyaları silin:

ERASE *.*

Açıklama: Geçerli dizindeki tüm dosyaları siler. Örnek 6: Onay istemiyle silme:

ERASE /P *.tmp

Açıklama: Her dosyayı silmeden önce onay ister. Kullanıcıdan "evet" veya "hayır" yanıtı vermesi istenir. Örnek 7: Bir dizindeki ve alt dizinlerindeki dosyaları silme:

ERASE /S "C:\yol\ile\Dosyalar\*.bak"

Açıklama: Belirtilen dizinde ve tüm alt dizinlerde bulunan ".bak" uzantılı tüm dosyaları siler. Örnek 8: Geri Yükleme Seçeneğiyle Zarif Silme:

ERASE /P /S /A:H "C:\yol\ile\Dosyalar\*.doc"

Açıklama: Belirtilen dizinde ve tüm alt dizinlerde bulunan ".doc" uzantılı tüm gizli dosyaları siler ve her silme işleminden önce onay ister. Not: Unutmayın ki`ERASE`-Komut, dosyaları geri alınamayacak şekilde siler. Silinen dosyalar genellikle kolayca kurtarılamadığından dikkatli olmanız ve doğru dosyaları sildiğinizden emin olmanız önemlidir. Bu komutu dikkatli kullanın.

"ERASE" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Bir ya da birden çok dosyayi siler.

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]öznitelik]] ad
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]öznitelik]] ad

 ad      Bir ya da birden çok dosya ya da dizin listesi 
belirtir.
        Birden çok dosya silmek için joker karakteri 
kullanilabilir.
        Bir dizin belirtildiginde, dizin içindeki tüm 
        dosyalar silinir.

 /P      Her bir dosyayi silmeden önce onay ister.
 /F      Salt okunur dosyalarin silinmeye zorlar.
 /S      Belirtilen dosyalari, tüm alt dizinlerden siler.
 /Q      Sessiz mod, genel joker karakterinde silinme 
olanagi
        varsa sorma 
 /A      Özniteligi bagli olarak silinecek dosyalari seçer
 öznitelik   R Salt okunur dosyalar    S Sistem 
dosyalari
        H Gizli dosyalar       A Arsivlenmeye 
hazir dosyalar
        L Yeniden Ayristirma Noktalari I Içerik dizini 
olusturulmayan 
                         Dosyalar  
        - Öneki olumsuz anlamdadir

Komut Uzantilari etkinse, DEL ile ERASE asagidaki gibi degisir:

/S anahtarinin görüntüleme mantigi tersine çevrilerek
bulunamayan degil, silinen dosyalar gösterilir.

Önemli bilgiler, "ERASE" komutu için ipuçları

Kullanırken`ERASE`Windows Komut İstemi'ndeki komutta dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır: 1. Geri alınamaz silme :`ERASE`-Komut dosyaları kalıcı olarak siler. Silinen dosyalar genellikle kolayca kurtarılamaz. Doğru dosyaları sildiğinizden emin olun ve özellikle komutu komut dosyalarında veya toplu iş dosyalarında kullanırken dikkatli olun. 2. Joker Karakter Kullanımı: Joker karakterler kullanıyorsanız (ör.`*`veya`?`) ile`ERASE`kullanırken özellikle dikkatli olun. İstenilenden daha fazla dosya silinebilir. Bir onay istemi (`/P`) yanlışlıkla silinmeyi önlemeye yardımcı olabilir. 3. Boşluklu yollar: Yollar veya dosya adları boşluk içeriyorsa, bunların doğru şekilde yorumlandığından emin olmak için bunları tırnak işaretleri içine almalısınız.

ERASE "C:\Boşluklu yol\Örnek dosya.txt"

4. Onaylayarak sil (/P): Seçeneğin kullanımı`/P`(İstem) her dosyayı silmeden önce onay gerektirir. Bu, yanlışlıkla silme işlemlerini önlemeye yardımcı olabilir.

ERASE /P dosya.txt

5. Salt okunur dosyaları silin (/F): Salt okunur dosyaları silmek istiyorsanız seçeneği kullanın`/F`.

ERASE /F Salt okunur_dosya.txt

6. Salt okunur ve gizli dosyaları silin (/A:H, /A:S): Seçenekler`/A:H`(Gizli) ve`/A:S`(Sistem) gizli ve sistem korumalı dosyaları silmenizi sağlar.

ERASE /A:H /A:S Hidden_And_System_File.txt

7. Alt dizinlerdeki (/S) dosyaları sil: Seçenek`/S`alt dizinlerdeki dosyaların silinmesine izin verir.

ERASE /S "C:\yol\ile\Dosyalar\*.tmp"

8. Salt okunur dosyaları atla (/I): Seçenek`/I`onay istemeden salt okunur dosyaları atlamak için kullanılabilir.

ERASE /I Salt okunur_dosya.txt

9. Belirli uzantılara sahip dosyaları silme: Yalnızca belirli bir uzantıya sahip dosyaları silmek istiyorsanız joker karakterleri kullanabilirsiniz.

ERASE *.log

Şunu belirtmek önemlidir:`ERASE`-Komut Geri Dönüşüm Kutusu'nu kullanmaz ve silinen dosyalar normalde kurtarılamaz. Bu nedenle dosyaları yalnızca gerekli olduğundan emin olduğunuzda sildiğinizden emin olmalısınız.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut ERASE - Bir ya da birden çok dosyayi siler.

HTTP: ... console/tr/027.htm
0.108
11125
Großes Menü bei Touchscreen auf Windows 11? Need program for secure erase of memory cards for Windows 11, 10, ...! E-Mai-Kontoname unter Windows 11 ändern? Quick, how to! use the Screenshot Function in Desktop OK! Uninstall and install Desktop OK (64-bit / 32-bit) Windows 11, 10, 8.1, 7! The right font for every note and every door on Windows 11, 10, ...! Select directories in the directory structure in the Quad Explorer! The Stone Clock for The Windows Desktop! Leistungsindex Dateien Ordner und Neuberechnung starten! The best printer hacks for Windows 11?(0)