DIR: Bir dizindeki dosya ve alt dizin listesini görüntüler.


... Komut örnekleri "DIR"
... "DIR" Microsoft Windows Yardımından Alıntı
... Önemli bilgiler, "DIR" komutu için ipuçları

Komut: "DIR" açık Windows 11, 10, .. mevcut

Komut örnekleri "DIR"

Der`DIR`Windows Komut İstemi'ndeki komut, dosyalar ve dizinler hakkındaki bilgileri görüntülemek için kullanılır. İşte yorumlarıyla birlikte bazı örnekler: Örnek 1: Geçerli dizinin içeriğini göster:

DIR

Açıklama: Bu komut, dosyalar ve alt dizinler de dahil olmak üzere geçerli dizinin içeriğini görüntüler. Örnek 2: Belirli bir dizinin içeriğini göster:

DIR C:\yol\Hedef dizin

Açıklama: "C:\Yol\Hedef dizini" dizininin içeriği burada görüntülenir. Örnek 3: İçeriği ayrıntılı olarak göster:

DIR /A /W

Açıklama: Bu komut, dosya boyutu ve değiştirilme tarihi gibi ayrıntılar da dahil olmak üzere geçerli dizinin içeriğini görüntüler.`/A`ayrıca gizli dosyaları da gösterir ve`/W`bilgileri daha geniş bir sütun görünümünde görüntüler. Örnek 4: Alt dizinlerle içeriği görüntüleme (yinelemeli olarak):

DIR /S

Açıklama: Burada, tüm alt dizinler de dahil olmak üzere geçerli dizinin içeriği yinelemeli olarak görüntülenir. Örnek 5: Yalnızca dosya adlarını göster, ayrıntı gösterme:

DIR /B

Açıklama: Bu komut, boyut ve tarih gibi ayrıntılar olmadan yalnızca geçerli dizindeki dosya adlarını görüntüler. Komut dosyalarında veya yalnızca dosya adlarıyla ilgileniyorsanız kullanışlıdır. Örnek 6: İçeriği tarihe göre sıralanmış olarak göster:

DIR /OD

Açıklama: Geçerli dizinin içeriği, tarihe göre sıralanmış olarak burada görüntülenir. Örnek 7: Yalnızca dizinleri göster:

DIR /AD

Açıklama: Bu komut, dosyaları değil yalnızca geçerli dizindeki dizinleri görüntüler. Örnek 8: İçeriği bir metin dosyasına kaydetme:

DIR > Dizin listesi.txt

Açıklama: Bu komut, geçerli dizinin içeriğini "directorylist.txt" adlı bir metin dosyasına kaydeder. Örnek 9: Yardımı göster:

DIR /?

Açıklama: Bu komut, mevcut seçenekler hakkında yardım ve bilgileri görüntüler.`DIR`-emretmek. Der`DIR`komutu, görüntülenen içeriği özelleştirmek için çeşitli seçenekler sunar. konusunda yardım alabilirsiniz`DIR /?`Daha fazla ayrıntı öğrenmek için. gibi bazı seçeneklerin olduğunu unutmayın.`/S`veya`/A`çıktıyı önemli ölçüde etkileyebilir.

"DIR" Microsoft Windows Yardımından Alıntı

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Bir dizindeki dosya ve alt dizinlerin listesini görüntüler.

DIR [sürücü:][yol][dosyaadi] [/A[[:]öznitelik]] [/B] [/C] [/D] 
[/L] [/N]
 [/O[[:]siradüzeni]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[[:]zamanalani]] 
[/W] [/X] [/4]

 [sürücü:][yol][dosyaadi]
       Listelenecek, sürücü, dizin ve/veya dosyalari 
belirtir.

 /A     Belirtilen öznitelikteki dosyalari görüntüler.
 öznitelik  D Dizin        R Salt okunur dosyalar
        H Gizli dosyalar    A Arsivlenmeye hazir 
dosyalar
        S Sistem dosyalari   I Içerik dizini 
olusturulmayan Dosyalar
        L Yeniden Ayristirma Noktalari  - Öneki olumsuz 
anlamdadir
 /B     Yalin biçim kullanir (baslik bilgisi ya da özet 
olmadan).
 /C     Dosya boyutlarinda bin ayiricisini gösterir. Bu 
varsayilan
       degerdir. Ayiricinin görüntülenmesini önlemek için
       /-C kullanin.
 /D     Ayni genislikte; dosyalar sütuna göre siralanmis.
 /L     Küçük harf kullanir.
 /N     Dosyaadinin en sagda oldugu yeni uzun liste biçimi.
 /O     Sirali düzende dosyaya göre listele.
 siradüzeni  N Ada göre (abece)   S Boyuta göre (küçükten 
büyüge)
        E Uzantiya göre (abece) D Tarih/saate göre 
(eskiden yeniye)
        G Önce grup dizinleri  - Önek sirasini tersine 
çevirir
 /P     Her ekran dolusu bilginin ardindan duraklar.
 /Q     Dosyanin sahibini gösterir.
 /R     Dosyanin diger veri akislarini görüntüler.
 /S     Dosyalari belirtilen dizinde ve tüm alt dizinlerde 
görüntüler.
 /T     Siralama için kullanilan zaman alaninin görüntüleme 
ve
       kullanimini denetler
 zamanalani C Olusturma
       A Son Erisim
       W Son Yazma
 /W     Genis liste biçimi kullanir.
 /X     8nokta3 biçiminde olmayan dosya adi için üretilen 
kisa ad
       görüntüler. Biçim, uzun addan önce eklenmis
       kisa adli /N gibidir. Hiçbir kisa ad yoksa, yerine
       bosluk görüntülenir.
 /4     Dört haneli yili gösterir

DIRCMD çevre degiskeninde, anahtarlar önceden ayarlanabilir. 
Önceden
ayarlanmis anahtarlari, herhangi bir anahtarin önüne - (tire) 
getirerek
geçersiz kilin; örnegin, /-W.

Önemli bilgiler, "DIR" komutu için ipuçları

Kullanırken`DIR`Windows Komut İstemi'ndeki komutta dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır: 1. Joker karakterler: Dosyaları veya dizinleri belirli bir düzende görüntülemek için joker karakterleri ( ve ?) kullanabilirsiniz. Örneğin`DIR .txt`geçerli dizindeki tüm metin dosyalarını görüntüler.

DIR *.txt

2. Dizin Yapısı: Eğer`/S`komut tüm alt dizinlerin içeriğini yinelemeli olarak görüntüler.

DIR /S

3. Gizli dosyaları göster: İle`/A`gizli dosyaları gösterebilirsiniz.`/A:H`yalnızca gizli dosyaları gösterir.

DIR /A:H

4. Ayrıntıları göster: `/W`dosyaları ve dizinleri daha geniş bir sütun görünümünde görüntülerken`/O`sıralama düzeni değişir. Örneğin`DIR /O:D`dosyaları tarihe göre sıralanmış olarak görüntüler.

DIR /W
DIR /O:D

5. Yalnızca dosya adlarını göster: `/B`herhangi bir ek bilgi olmadan yalnızca dosya adlarını gösterir.

DIR /B

6. Dosya Özellikleri: `/A`özniteliklere göre dosyaları seçmek için de kullanılabilir (ör.`/A:-R`yalnızca salt okunur olmayan dosyaları görüntüler).

DIR /A:-R

7. Çıktıyı bir dosyaya yönlendirin: Çıktıyı bir dosyaya yeniden yönlendirebilirsiniz.`DIR`depolama veya daha fazla işlem için bir dosyaya yönlendirme.

DIR > Dizin listesi.txt

8. Yardımı göster: `DIR /?`için mevcut seçenekler hakkında yardım ve bilgi gösterir.`DIR`-emretmek. Şunu unutmayın:`DIR`komutu bir dizindeki dosyaları ve dizinleri görüntülemenizi sağlar. Kopyalama, silme veya taşıma gibi daha spesifik işlemler gerçekleştirmek istiyorsanız aşağıdaki gibi ek komutları kullanabilirsiniz:`COPY`,`DEL`, veya`MOVE`kullanmak.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKomut DIR - Bir dizindeki dosya ve alt dizin listesini görüntüler.

HTTP: ... console/tr/021.htm
0.092
15309
Ist die Software mit virtuellem Laufwerk kompatibel? Kann ich auf Windows 11 auch die Desktop-Symbole speichern! Kann ich Windows 11 offline installieren? Can I add directory shortcuts to the start menu in Windows 11? Windows 11 language files, can't find them? My Computer and This PC, where is the difference? Windows 11 parallel to 10, how can I switch between them!? Where can I find the Windows 11 version and build number? Kann ich E-Mails per Tastenkürzel versenden? Kann gelöschte Icon-Positionen nicht wiederherstellen (Windows-11/10/8.1)?(0)