ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>REG LOAD /?

REG LOAD Nyckelnamn Filnamn

Nyckelnamn ROTNYCKEL\Undernyckel (endast för den lokala
datorn)
ROTNYCKEL [ HKLM | HKU ]
Undernyckel Namnet där registerfilen ska läsas in. En ny
nyckel skapas

Filnamn Namnet på den fil som ska läsas in
Du måste använda REG SAVE för att skapa filen

Exempel:

REG LOAD HKLM\Tempreg Tempreg.hiv
Läser in filen Tempreg.hiv till nyckeln HKLM\TempregC:\WINDOWS>REG UNLOAD /?

REG UNLOAD Nyckelnamn

Nyckelnamn ROTNYCKEL\Undernyckel (endast för den lokala
datorn)
ROTNYCKEL [ HKLM | HKU ]
Undernyckel Namnet där registerfilen ska tas bort.

Exempel:

REG UNLOAD HKLM\Tempreg
Tar bort nyckeln Tempreg i HKLMC:\WINDOWS>REG RESTORE /?

REG RESTORE Nyckelnamn Filnamn

Nyckelnamn ROOTKEY\Undernyckel (endast den lokala datorn)
ROOTKEY [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
Undernyckel Fullständigt namn på en registernyckel som
registerfilen ska återställas till. Befintliga
nyckelvärden och undernycklar skrivs över.

Filnamn Namnet på den registerfil som ska återställas.
Filen måste skapas med REG SAVE.

Exempel:

REG RESTORE HKLM\Software\Microsoft\ResKit NTRKBkUp.hiv
Återställer filen NTRKBkUp.hiv och skriver över nyckeln
ResKit

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando reg LOAD /? - Lõdt die Datei i den schl ³ ssel HKLM \ XXXXXX. ....

HTTP: ... console/sv/136.htm
0.14
15109

A Purple File Explorer on Windows-10/11 Example!

 /

Grouping and possibilities in Quad-Explorer Q-Dir!

 /

Advanced sound settings on Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Multi Touch Test on Windows 11, 10, ...!

 /

Find the Disk Manager in the Computer Management on Windows 10/11!

 /

Was macht der Smart Screen unter Windows, wofür, warum?

 /

Warum Desktop.Calendar.Tray.OK für Windows?

 /

Unterschied TTF zu OTF, was ist die besser Schrift?

 /

Mehrere Zwischenablagen unter Windows nutzen!

 /

Disable the lock screen in Windows 10 / 11 , how to?

 /

Can I install Windows-10 excluding Microsoft Live Account?

 /

How can i pictures and posters print from File Explorer Views?

 /