ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>REG LOAD /?

REG LOAD Nyckelnamn Filnamn

Nyckelnamn ROTNYCKEL\Undernyckel (endast för den lokala
datorn)
ROTNYCKEL [ HKLM | HKU ]
Undernyckel Namnet där registerfilen ska läsas in. En ny
nyckel skapas

Filnamn Namnet på den fil som ska läsas in
Du måste använda REG SAVE för att skapa filen

Exempel:

REG LOAD HKLM\Tempreg Tempreg.hiv
Läser in filen Tempreg.hiv till nyckeln HKLM\TempregC:\WINDOWS>REG UNLOAD /?

REG UNLOAD Nyckelnamn

Nyckelnamn ROTNYCKEL\Undernyckel (endast för den lokala
datorn)
ROTNYCKEL [ HKLM | HKU ]
Undernyckel Namnet där registerfilen ska tas bort.

Exempel:

REG UNLOAD HKLM\Tempreg
Tar bort nyckeln Tempreg i HKLMC:\WINDOWS>REG RESTORE /?

REG RESTORE Nyckelnamn Filnamn

Nyckelnamn ROOTKEY\Undernyckel (endast den lokala datorn)
ROOTKEY [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
Undernyckel Fullständigt namn på en registernyckel som
registerfilen ska återställas till. Befintliga
nyckelvärden och undernycklar skrivs över.

Filnamn Namnet på den registerfil som ska återställas.
Filen måste skapas med REG SAVE.

Exempel:

REG RESTORE HKLM\Software\Microsoft\ResKit NTRKBkUp.hiv
Återställer filen NTRKBkUp.hiv och skriver över nyckeln
ResKit

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando reg LOAD /? - Lõdt die Datei i den schl ³ ssel HKLM \ XXXXXX. ....

HTTP: ... console/sv/136.htm
0.156
15109

Here's can I reinstall Windows 10 excluding bloatware!

 /

How can i sign up, register, log in on Facebook.com?

 /

How to translate DesktopOK in your language for Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Driver Update via the Windows 10/11 Device Manager!

 /

Flakes for the Windows 10/8.1/7.0 and Server OS!

 /

Open the Disk-Management in Windows 10 or 8.1?

 /

Systemsteuerung, Arbeitsplatz, Netzwerk am Windows 8.1 (8, 10) Desktop anzeigen?

 /

Soll ich lieber MS Windows Papierkorb verwenden oder sofort sicher löschen?

 /

Can I define the mouse tracks on Windows itself. Order, texture?

 /

Can I turn off the intuitive filename sorting in Windows 7, if so, how?

 /

USB Debugging Developer Mode Enable Samsung Galaxy (Android)?

 /

Difference keyboard shortcut and keys combination?

 /