ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP START
Syntaxen för kommandot är:

NET START
[tjänst]

NET START visar en lista över tjänster som körs.

tjänst Kan inkludera en av följande tjänster:
BROWSER
CLIENT SERVICE FOR NETWARE
CLIPBOOK
DHCP CLIENT
EVENTLOG
FILE REPLICATION
NET LOGON
NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
PLUG AND PLAY
REMOTE ACCESS CONNECTION MANAGER
ROUTING AND REMOTE ACCESS
RPCLOCATOR
RPCSS
SCHEDULE
SERVER
SPOOLER
TCP/IP NETBIOS HELPER SERVICE
UPS
WORKSTATION

När du skriver tjänstnamn som består av två eller flera ord i
Kommandotolken,
måste de anges inom citattecken. NET START "NET LOGON" startar
t.ex.
tjänsten Net Logon.

NET START kan även starta tjänster som inte hör till Windows.

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.
C:\WINDOWS>NET HELP STATISTICS
Syntaxen för kommandot är:

NET STATISTICS
[WORKSTATION | SERVER]

NET STATISTICS visar statistikloggen för den lokala tjänsten
Workstation
eller Server. När det används utan parametrar visar NET
STATISTICS
tjänsterna som det finns tillgänglig statistik för.

SERVER Visar statistik för tjänsten Server.
WORKSTATION Visar statistik för tjänsten Workstation.

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.C:\WINDOWS>NET HELP STOP
Syntaxen för kommandot är:

NET STOP
tjänst

NET STOP stoppar Windows-tjänster.

Om en tjänst stoppas så avbryts alla nätverksanslutningar som
används av
tjänsten. Vissa tjänster är beroende av andra. I detta fall kan
en stoppad
tjänst även stoppa andra tjänster.

Vissa tjänster kan inte stoppas.

service Kan vara en av följande:
BROWSER
CLIENT SERVICE FOR NETWARE
CLIPBOOK
DHCP CLIENT
FILE REPLICATION
NET LOGON
NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
REMOTE ACCESS CONNECTION MANAGER
ROUTING AND REMOTE ACCESS
RPCLOCATOR
SCHEDULE
SERVER
SPOOLER
TCP/IP NETBIOS HELPER SERVICE
UPS
WORKSTATION

NET STOP kan även stoppa tjänster som inte tillhandahålls av
Windows.

NET HELP command | MORE visar hjälpen en skärm i taget.

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando NET HELP START - visar en lista över tjänster som körs.

HTTP: ... console/sv/120.htm
0.14
14764

How do I move apps to a new virtual desktop on Windows 11 or 10?

 /

You can leave everything to us! Windows 10 hangs?

 /

Powerful sysdm.cpl ,3 command in Windows 10 / 11!

 /

3D game Quake II for Window 10, 8.1, .... free download!

 /

Was sind Hintergrundprogramme?

 /

The Internet on the Samsung Galaxy is too slow, what to do?

 /

Download NoLockScreen.OK for Windows!

 /

Where can i find the settings on Samsung Galaxy?

 /

How can I check the Microsoft Office 365 auto update setting?

 /

Probleme beim Tastenkürzel Befehl unter Windows 10, 11!

 /

Windows 10/11: Wie kann man Verzeichnisse zur Bibliothek hinzufügen im Explorer ?

 /

Firefox on the desktop or quick start bar under Windows 10!

 /