ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP CONFIG WORKSTATION
Syntaxen för kommandot är:

NET CONFIG
[SERVER | WORKSTATION]

NET CONFIG visar konfigurationsinformation för tjänsten
Workstation
eller Server. När det används utan växeln SERVER eller
WORKSTATION
visas en lista över konfigurerbara tjänster. Skriv NET HELP
CONFIG
tjänst, om du vill ha hjälp med att konfigurera en tjänst.

SERVER Visar konfigurationsinformation om
tjänsten Server.
WORKSTATION Visar konfigurationsinformation om
tjänsten Workstation.

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.
C:\WINDOWS>NET HELP CONTINUE
Syntaxen för kommandot är:

NET CONTINUE
tjänst

NET CONTINUE reaktiverar en Windows-tjänst som har
inaktiverats av NET PAUSE.

tjänst Den pausade tjänsten.
Till exempel någon av följande:
NET LOGON
NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
SCHEDULE
SERVER
WORKSTATION

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.
C:\WINDOWS>NET HELP FILE
Syntaxen för kommandot är:

NET FILE
[id [/CLOSE]]

NET FILE stänger en delad fil och tar bort fillås. När det
används utan
alternativ visas en lista över öppna filer på en server. Listan
inkluderar
ID-numret som tilldelats en öppen fil, sökvägen till filen,
användarnamnet och antalet lås för filen.

Kommandot fungerar bara på datorer som kör tjänsten Server.

id Filens ID-nummer.
/CLOSE Stänger en öppen fil och tar bort fillås. Skriv kommandot
från servern där filen är delad.

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando NET HELP CONFIG WORKSTATION - visar information om konfigurationen för Workstation-tjänsten.

HTTP: ... console/sv/106.htm
0.203
22364

Multiple Desktop Notes transparent random color as a sticky note for Windows!

 /

Just set or customize the time at the file time and not the date?

 /

Windows 10 / 11 and the Media-Payer 12!

 /

What is multitexture, multitexturing (texture mapping)?

 /

If you could remove the mouse focus of the magnifier?

 /

How to change or set Windows 7 default font settings to bold, italic?

 /

So ändern Sie die Höhe oder Breite der Taskleiste unter Windows 10!

 /

When the computer or monitor does not go into sleep mode!

 /

Activate and deactivate the mouse wheel auto scroll function!

 /

What is screen optimization?

 /

Wie kann ich Dateien filtern? Geht das überhaupt im Quad-Explorer?

 /

Block emails from specific senders in Microsoft Outlook!

 /