NET HELP CONFIG: visar konfigurationsinformation för tjänsten Workstation eller Server.


... Exemplen för kommandot "NET HELP CONFIG"
... "NET HELP CONFIG" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "NET HELP CONFIG"

Kommandot: "NET HELP CONFIG" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "NET HELP CONFIG"

Naturligtvis, här är exempel på hur man använder det`NET CONFIG`kommandot i Windows-kommandoraden (`cmd`), tillsammans med detaljerade beskrivningar: Exempel 1: Visa lokala datorkonfigurationsinställningar

net config

Beskrivning: Detta kommando visar de aktuella konfigurationsinställningarna för den lokala datorn. Utdata kan innehålla information om arbetsgruppsmedlemskap, servertjänster och andra nätverksrelaterade inställningar. --- Exempel 2: Visa konfigurationsinställningarna för en specifik fjärrdator

net config \\RemoteComputerName

Beskrivning: Detta kommando låter dig se konfigurationsinställningarna för en specifik fjärrdator med namnet "RemoteComputerName". Detta inkluderar information som arbetsgruppmedlemskap och nätverkstjänster. --- Exempel 3: Visa nuvarande arbetsgruppsmedlemskap

net config workstation

Beskrivning: Låter dig se specifik information om den lokala datorns arbetsgruppmedlemskap. Utdata innehåller detaljer som arbetsgruppens namn, datornamn och användarnamn. --- Exempel 4: Visa servertjänstens konfigurationsinställningar

net config server

Beskrivning: Detta kommando returnerar specifik information om att konfigurera servertjänsten på den lokala datorn. Detta kan inkludera saker som delning och andra serverrelaterade inställningar. --- Exempel 5: Ändra arbetsgruppsmedlemskap

net config workstation /join:Ny_arbetsgrupp

Beskrivning: Detta kommando låter dig ändra arbetsgruppsmedlemskapet och lägga till den lokala datorn i en ny arbetsgrupp som heter NewWorkgroup. --- Exempel 6: Ändra servertjänstens konfigurationsinställningar

net config server /autodisconnect:15 /srvcomment:"Min Server"

Beskrivning: Här är den automatiska frånkopplingstiden för servertjänsten inställd på 15 minuter och en kommentar "Min Server" läggs till för delningar. --- Exempel 7: Visa aktuella nätverksinställningar

net config workstation | findstr /C:"Nätverkskonfiguration"

Beskrivning: Det här kommandot visar specifik information om den lokala datorns nätverkskonfiguration. Användningen av`findstr`tillåter endast de relevanta raderna att visas. --- Observera att tillgängliga alternativ och beteenden kan variera beroende på version av Windows. För att kontrollera de specifika alternativen kan du`NET CONFIG /?`använd i kommandotolken. Här är exempel på hur du använder`NET CONFIG`kommandot i Windows-kommandoraden (`cmd`), tillsammans med detaljerade beskrivningar: Exempel 1: Visa lokala datorkonfigurationsinställningar

net config

Beskrivning: Detta kommando visar de aktuella konfigurationsinställningarna för den lokala datorn. Utdata kan innehålla information om arbetsgruppsmedlemskap, servertjänster och andra nätverksrelaterade inställningar. Exempel 2: Visa konfigurationsinställningarna för en specifik fjärrdator

net config \\RemoteComputerName

Beskrivning: Detta kommando låter dig se konfigurationsinställningarna för en specifik fjärrdator med namnet "RemoteComputerName". Detta inkluderar information som arbetsgruppmedlemskap och nätverkstjänster. Exempel 3: Visa nuvarande arbetsgruppsmedlemskap

net config workstation

Beskrivning: Låter dig se specifik information om den lokala datorns arbetsgruppmedlemskap. Utdata innehåller detaljer som arbetsgruppens namn, datornamn och användarnamn. Exempel 4: Visa servertjänstens konfigurationsinställningar

net config server

Beskrivning: Detta kommando returnerar specifik information om att konfigurera servertjänsten på den lokala datorn. Detta kan inkludera saker som delning och andra serverrelaterade inställningar. Exempel 5: Ändra arbetsgruppsmedlemskap

net config workstation /join:Ny_arbetsgrupp

Beskrivning: Detta kommando låter dig ändra arbetsgruppsmedlemskapet och lägga till den lokala datorn i en ny arbetsgrupp som heter NewWorkgroup. Exempel 6: Ändra servertjänstens konfigurationsinställningar

net config server /autodisconnect:15 /srvcomment:"Min Server"

Beskrivning: Här är den automatiska frånkopplingstiden för servertjänsten inställd på 15 minuter och en kommentar "Min Server" läggs till för delningar. Exempel 7: Visa aktuella nätverksinställningar

net config workstation | findstr /C:"Nätverkskonfiguration"

Beskrivning: Det här kommandot visar specifik information om den lokala datorns nätverkskonfiguration. Användningen av`findstr`tillåter endast de relevanta raderna att visas. Observera att tillgängliga alternativ och beteenden kan variera beroende på version av Windows. För att kontrollera de specifika alternativen kan du`NET CONFIG /?`använd i kommandotolken.

"NET HELP CONFIG" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Syntaxen för kommandot är:

NET CONFIG
[SERVER | WORKSTATION]

NET CONFIG visar konfigurationsinformation för tjänsten 
Workstation 
eller Server. När det används utan växeln SERVER eller 
WORKSTATION 
visas en lista över konfigurerbara tjänster. Skriv NET HELP 
CONFIG 
tjänst, om du vill ha hjälp med att konfigurera en tjänst.

SERVER Visar konfigurationsinformation om 
tjänsten Server.
WORKSTATION Visar konfigurationsinformation om 
tjänsten Workstation.

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.

Viktig information, tips för kommandot "NET HELP CONFIG"

Ja, det finns några viktiga punkter att tänka på när du använder`NET CONFIG`-Använd kommando: 1. Administrativa rättigheter: - Utförandet av`NET CONFIG`kräver administrativa tillstånd. Se till att du öppnar Kommandotolken som administratör för att komma åt alla nödvändiga resurser. 2. Kunskap om parametrar: - Förstå de tillgängliga parametrarna och deras effekter. Felaktig konfiguration kan leda till oväntat beteende. 3. Kontrollera dokumentationen: - Se den officiella Microsoft-dokumentationen för`NET CONFIG`kommando för att få detaljerad information om tillgängliga alternativ och bästa praxis. 4. Kontrollera behörigheter: - Vissa`NET CONFIG`-Alternativ kräver administratörsbehörighet eller speciella privilegier för att konfigurera nätverkstjänster. Se till att du har nödvändiga rättigheter. 5. Kompatibilitet med Windows-versioner: - Tillgängliga alternativ och beteenden kan variera beroende på version av Windows. Se till att dina kommandon är kompatibla med den specifika versionen av operativsystemet. 6. Ångra ändringar: - Innan du gör ändringar, se till att du vet hur du ångrar dem. Detta är särskilt viktigt för att minimera oönskade effekter. 7. Använd testmiljö: - Testa den om möjligt`NET CONFIG`kommando i en testmiljö för att minimera påverkan på produktionsmiljön och verifiera förväntat beteende. 8. Observera säkerhetsöverväganden: - Vissa`NET CONFIG`-Options kan avslöja eller göra ändringar i säkerhetsrelaterad information. Använd dem noggrant och följ din organisations säkerhetspolicyer. 9. Effekter på nätverkstjänster: - Var medveten om ändringar av`NET CONFIG`Inställningar kan påverka nätverkstjänster och delning. Förstå sambanden för att undvika oönskade konsekvenser. 10. Sekretessfrågor: - Om`NET CONFIG`-Möjlighet att avslöja information om datorn eller nätverket, följa sekretesspolicyer och bästa praxis för att skydda känslig information. Genom att överväga dessa punkter kan du`NET CONFIG`-Använd kommandot säkert och effektivt i din miljö.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando NET HELP CONFIG - visar konfigurationsinformation för tjänsten Workstation eller Server.

HTTP: ... console/sv/104.htm
0.14
20962
Wie formatiere ich die Festplatte unter Windows 7? Timestamps? Wie kann ich unter Windows *.bin Dateien hinzufügen in Win-Bin zu Iso? What is wireless transmission? Windows-7- 30 Tage sind abgelaufen, welche Nachteile habe ich? What is a documents folder? Was sind Favoriten? Can I open Control Panel in Windows-7 start  (find, run, start)? Ich habe Probleme mit Aero in Windows 7, wie kann ich diese beheben lassen? Wie kann ich Windows-7 Sprachdateien, bzw. Sprach-Pakete installieren?(0)