logoff: visar information om de åtgärder som utförts. ...


... Exemplen för kommandot "logoff"
... "logoff" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "logoff"

Kommandot: "logoff" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "logoff"

De`logoff`kommando i Windows Kommandotolk används för att logga ut en användare. Här är ett enkelt exempel på hur du använder det här kommandot: Exempel: Logga ut användare:

logoff

Detta kommando kommer omedelbart att logga ut den aktuella användaren på systemet. Ingen ytterligare bekräftelse kommer att begäras. Valfria parametrar: -`/l`: Kopplar från en fjärrsession eller byter till en annan användarinloggning. Exempel med valfria parametrar: Logga ut användare och byt till en annan användare:

logoff /l

Detta kommando kopplar bort den aktuella användarsessionen och visar användarinloggningsalternativen för att byta till en annan användare. Obs! Kommandot`logoff`kräver vanligtvis administrativa rättigheter, speciellt om du vill logga ut från en annan användare. Se till att du kör Kommandotolken som administratör om det behövs och att du har nödvändiga åtkomsträttigheter.

"logoff" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Terminates a session.

LOGOFF [sessionname | sessionid] [/SERVER:servername] [/V]

 sessionname     The name of the session.
 sessionid      The ID of the session.
 /SERVER:servername Specifies the Terminal server containing the user
           session to log off (default is current).
 /V         Displays information about the actions performed.<s>logoff är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.</s>

Viktig information, tips för kommandot "logoff"

När du använder`logoff`kommando finns det några viktiga överväganden att tänka på: 1. Administratörsrättigheter: Se till att du kör kommandotolken som administratör, särskilt om du vill logga ut från en annan användare.

Högerklicka -> "Som Administrator fullgöra"

2. Säkra pågående arbete: Se till att allt användarens pågående arbete säkerhetskopieras innan du loggar ut. Osparade data kan gå förlorade. 3. Aktiva applikationer: Det är att föredra att logga in på ett användarkonto när inga viktiga applikationer eller processer körs. Att logga ut kan avsluta pågående processer och applikationer. 4. Tilldelning till fjärrsessioner: Om du`logoff`med parametern`/l`en fjärrsession kommer att kopplas bort eller bytas till en annan användare. Se till att logga ut från en fjärrsession om du tänker göra det.

logoff /l

5. Säkerhetsöverväganden: Se till att utloggning från en delad dator görs i en säker miljö. Se till att inga obehöriga användare får tillgång till systemet. 6. Skript och automatisering Varning: Om du`logoff`Om du vill använda det i skript eller automatiserade processer, var noga med att undvika oavsiktlig utloggning. 7. Observera krav på bekräftelse: Kommandot`logoff`avbryter normalt prenumerationen utan ytterligare bekräftelse. Om du vill visa bekräftelser innan du loggar ut kan du använda PowerShell-alternativ eller andra skript. Dessa överväganden bör bidra till att säkerställa användningen av`logoff`säkert och i enlighet med kraven.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando logoff - visar information om de åtgärder som utförts. ...

HTTP: ... console/sv/094.htm
0.077
15150

I can not find the bytes on my Windows 10/11 PC?

Time-controlled event and reactivation timer activate, deactivate!

Mobile hotspot under Windows 11/10 for shared internet use!

Help for Explorer in Windows-10/11!

Autologin bei Windows 10 einrichten mit MS Konto!

Print the File Explorer thumbnails to see it on paper!(0)