finger: Visar information om en användare på ett system som kör tjänsten Finger.Utdata varierar beroende av fjärrsystemet.


... Exemplen för kommandot "finger"
... "finger" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "finger"

Kommandot: "finger" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "finger"

De`FINGER`kommandot i Windows-kommandotolken används sällan längre. De`FINGER`kommandot är mer relevant i Unix-liknande operativsystem som Linux eller BSD. Det används vanligtvis för att visa information om användare på ett system. Exempel 1: NET USER för användarinformation

NET USER Användarnamn

Detta kommando visar information om en specifik användare. Exempel 2: WHOAMI för aktuell användarinformation

WHOAMI

Detta kommando skriver ut information om den aktuella användaren på systemet. Exempel 3: SYSTEMINFO för allmän systeminformation

SYSTEMINFO

Detta kommando returnerar detaljerad information om systemet, inklusive användarkonton.

"finger" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Visar information om en användare på ett system som kör tjänsten 
Finger.
Utdata varierar beroende av fjärrsystemet.

FINGER [-l] [användare]@värddator [...]

-l Visar information i formatet lång lista.
användare Anger användaren som du söker information om. 
Utelämna
användarparametern om du vill visa information om 
alla användare
på den angivna värddatorn.
@värddator Anger servern i det fjärranslutna systemet vars 
användare du
söker information om.

Viktig information, tips för kommandot "finger"

När du använder ovanstående kommandon i Windows Command Prompt finns det några saker du bör vara uppmärksam på: 1. Administratörsrättigheter: Se till att du har tillräckliga administrativa rättigheter för att köra vissa kommandon, särskilt när det gäller användarinformation eller systemdetaljer. 2. Rätt syntax: Kontrollera den exakta syntaxen för kommandona i din specifika version av Windows. Vissa kommandon kan ha olika alternativ eller parametrar beroende på version. 3. Säkerhetsöverväganden: Var försiktig när du hanterar användarinformation och systemdetaljer. Se till att du har behörighet att utföra specifika kommandon och att du hanterar känslig information på ett ansvarsfullt sätt. 4. Rätt stavning av användarnamn: Om du har`NET USER`kommandot, se till att du stavar användarnamnet korrekt för att få den information du vill ha. 5. Öppna kommandotolken som administratör: Vissa kommandon kan kräva att du öppnar Kommandotolken som administratör för att komma åt viss systeminformation. Högerklicka på kommandotolksikonen och välj "Kör som administratör". 6. Brandvägg och säkerhetsprogramvara: Se till att brandväggen eller annan säkerhetsprogramvara inte blockerar kommandona från att köras. 7. Rätt sökväg: Se till att sökvägarna till filer eller kataloger är korrekt specificerade, särskilt om de innehåller mellanslag. För att undvika problem, använd citattecken vid behov. 8. Säkerhetskopiering: Innan du utför kommandon som kan påverka systemet, säkerhetskopiera viktiga data så att du kan återställa i händelse av problem. Dessa punkter bör hjälpa dig att använda kommandona säkert och effektivt i Windows Kommandotolk.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando finger - Visar information om en användare på ett system som kör tjänsten Finger.Utdata varierar beroende av fjärrsystemet.

HTTP: ... console/sv/084.htm
0.077
23620
Im Word-Dokument nur eine einzelne Seite im Querformat drucken! The easy Mounting of the VHD under MS Windows 11, 10, ...! Well suited as a cheap PowerPoint pointer? Connection to remote desktop service via command prompt! Befehl um Druckaufträge aufzulisten / abbrechen / Beispiel? Why do I need the Windows Temp directory (11, 10, 8.1, 7)? Generate file hash via command prompt! Can I continue to securely delete the data on Windows 11? Does Windows 10 / 11 get Windows updates if it's not activated? Delete all files except the most recent via command line, script or CMD.EXE?(0)