ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EXPAND /?
Microsoft (R) Filexpanderingsverktyg, version 6.0.6000.16386
Copyright (c) Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

Expanderar en eller flera komprimerade filer.

EXPAND [-r] källa mål
EXPAND -r källa [mål]
EXPAND -D källa.cab [-F:Filer]
EXPAND källa.cab -F:Filer mål

-r Byt namn på utökade filer.
-D Visa listan med filer i källan.
källa Sökväg till källfil(er). Jokertecken kan
användas.
-F:Filer Namn på filer som ska expanderas från en CAB-fil.
mål Målfil eller målsökväg.
Målet kan vara en katalog.
Om källa är flera filer och -r inte anges
måste mål vara en katalog.C:\WINDOWS>FINGER /?

Visar information om en användare på ett system som kör tjänsten
Finger.
Utdata varierar beroende av fjärrsystemet.

FINGER [-l] [användare]@värddator [...]

-l Visar information i formatet lång lista.
användare Anger användaren som du söker information om.
Utelämna
användarparametern om du vill visa information om
alla användare
på den angivna värddatorn.
@värddator Anger servern i det fjärranslutna systemet vars
användare du
söker information om.
C:\WINDOWS>FORCEDOS /?

FORCEDOS [/D directory] filename [parameters]
/D directory    Specifies the current directory for
               the specified program to use.
filename        Specifies the program to start.
parameters      Specifies parameters to pass to the program.

forcedos är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.
GOTO : FSUTIL /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando expand - Expanderar en eller flera komprimerade filer.

HTTP: ... console/sv/083.htm
0.171
13916

Flakes for the Windows 11/10/8.1 and Server OS!

 /

Command line CMD background customize color, but how, with example?

 /

Windows 8.1, 11, 10: Where are the default images for users (picture, directory)!

 /

Passworteingabe ohne Tastatur bei der Anmeldung (Login) in Windows 7/8/10, bzw. mit der Bildschirm-Tastatur?

 /

I am trying to uninstall Google Chrome. How can I do it?

 /

Schnelles andocken und vergleichen der Fenster unter Windows!

 /

Where can I find the AT '@' on the on-screen keyboard?

 /

Create Desktop shortcut for Windows-8/10 Defender and pin to start menu!

 /

Easy Resize Photos Via Drag and Drop and Upload Resized Images!

 /

Start the system configuration tools in Windows (11, 10, 8.1 and 7)!

 /

Die neue Settings / Einstellungen in Windows 11! 

 /

The screen magnifier in Windows 10/11, where is it?

 /