ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EVENTCREATE /?

EVENTCREATE [/S server [/U användarnamn [/P lösenord]]] /ID
händelse-ID
[/L loggnamn] [/SO källnamn] /T typ /D beskrivning

Beskrivning:
Detta kommandoradsverktyg kan användas av administratörer för
att skapa egna händelse-ID och meddelanden i en viss loggbok.

Parameterlista:
/S server Anger vilken fjärrdator som ska
användas.

/U [domän\]anv. Anger under vilken användarkontext som
kommandot ska utföras.

/P [lösenord] Anger lösenord för den användare
anges. Du tillfrågas om detta inte
anges.

/L loggnamn Anger den loggbok som händelsen
ska skapas i.

/T typ Anger vilken sorts händelse som
skapas.
Giltiga typer är: SUCCESS, ERROR,
WARNING,
INFORMATION.

/SO källa Anger vilken källa som ska anges för
händelsen (om inget anges, används
"eventcreate"
som standard). En giltig källa kan
vara valfri
sträng men bör motsvara det program
eller den
komponent som orsakar händelsen.

/ID id Anger ID för händelsen. Giltiga ID-
nummer
för egna meddelanden är i intervallet
1 - 1000.

/D beskrivning Anger en beskrivning för händelsen.

/? Visar detta syntaxmeddelande.


Exempel:
EVENTCREATE /T ERROR /ID 1000
/L APPLICATION /D "Min egna händelse i programloggen"

EVENTCREATE /T ERROR /ID 999 /L APPLICATION
/SO WinWord /D "Winword-händelse 999 inträffade pga lågt
diskutrymme"

EVENTCREATE /S system /T ERROR /ID 100
/L APPLICATION /D "Ett eget jobb installerades inte"

EVENTCREATE /S server /U användare /P lösenord /ID 1 /T ERROR
/L APPLICATION /D "Användaren nekas åtkomst pga felaktiga
autentiseringsuppgifter"


C:\WINDOWS>EVENTTRIGGERS /?

C:\WINDOWS>eventtriggers /?

EVENTTRIGGERS /parameter [arguments]

Description:
   This command-line tool enables an administrator to display and
   configure "Event Triggers" on local or remote system.

Parameter List:
   /Create     Create a new Event Trigger that will monitor and act
               upon the occurrence of NT Log Events of given criteria.

   /Delete     Deletes an Event Trigger by its trigger ID.

   /Query      Displays the Event Trigger properties and settings.

   /?          Displays this help/usage.

Examples:
   EVENTTRIGGERS /Create /?
   EVENTTRIGGERS /Delete /?
   EVENTTRIGGERS /Query  /?C:\WINDOWS>EVENTTRIGGERS /CREATE /?

EVENTTRIGGERS /Create [/S system [/U username [/P [password]]]]
                     /TR triggername /TK taskname [/D description]
                     [/L log]                       [/RU username [/RP
password]]

Description:
   Create a new Event Trigger that will monitor and act upon the
   occurrence of NT Log Events of a given criteria.

   NOTE: Using /EID, /T and /SO together act as a series of AND's.

Parameter List:
   /S      system           Specifies the remote system to connect to.

   /U      [domain\]user    Specifies the user context under which the
                            command should execute.

   /P      [password]       Specifies the password for the given user
                            context. Prompts for input if omitted.

   /TR     triggername      Specifies a friendly name to associate with
                            the Event Trigger.

   /L      log              Specifies the NT Event Log(s) to monitor
                            events from. Valid types include:
                            Application, System, Security, DNS Server
                            Log and Directory Log. The wildcard "*"
                            may be used and the default value is "*".

   /EID    id               Specifies a specific Event ID the Event
                            Trigger should monitor for.

   /T      type             Specifies an Event Type that the trigger
                            should monitor for. Valid values include:
                            "ERROR", "INFORMATION", "WARNING",
                            "SUCCESSAUDIT" and "FAILUREAUDIT".

   /SO     source           Specifies a specific Event Source the Event
                            Trigger should monitor for.

   /D      description      Specifies the description of the Event
                            Trigger.

   /TK     taskname         Specifies the task to execute when the
                            Event Trigger conditions are met.

   /RU     username         Specifies the user account (user context)
                            under which the task runs. For the system
                            account value must be "".

   /RP     password         Specifies the password for the user.
                            To prompt for the password, the value
                            must be either "*" or none.
                            Password will not effect for the "SYSTEM"
                            account.

   /?                       Displays this help/usage.

Examples:
   EVENTTRIGGERS /Create /?
   EVENTTRIGGERS /Create /TR "Disk Cleanup" /L SYSTEM /T ERROR
                         /TK c:\windows\system32\cleanmgr.exe
   EVENTTRIGGERS /Create /S system /U user /TR "Low Disk Space"
                         /EID 4133 /T WARNING
                         /TK \\srv\share\dsk.cmd
   EVENTTRIGGERS /Create /S system /U domain\user /P password
                         /TR "Disk Backup" /EID 4133 /L SYSTEM
                         /T ERROR /TK \\system\share\ntbackup.exe
   EVENTTRIGGERS /Create /RU user /RP password /TR "Disk Backup"
                         /TK \\system\share\ntbackup.exe /EID 4

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando eventcreate - Denna kommandorad verktyget kan en administratör att skapa en anpassad händelse-ID och meddelande i en viss händelse igen.

HTTP: ... console/sv/077.htm
0.233
24536

Detail untersuchen wie die Struktur des Dateisystems ist!

 /

What are energy options?

 /

Windows 11/10: How can I customize the font size in Explorer?

 /

Can I create a non-compressible file with your software?

 /

Wie kann ich MultiClipBoardSlots in meine Landes-Sprache übersetzen?

 /

Anonymous or private browsing on Windows!

 /

What is a SIM swap?

 /

Filemanager Q-Dir on Windows 8.1 (explorer, test, verification)?

 /

Where can I find the color filters in Windows 11?

 /

Clean up TEMP quickly on Windows 11!

 /

Warum brauche ich den Windows Temp-Ordner (11, 10, 8.1, 7)?

 /

Download Outlook or Mail for windows 7!

 /