debug: Runs Debug, ett program provning och redigering verktyg.


... Exemplen för kommandot "debug"
... "debug" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "debug"

Kommandot: "debug" är på Windows 11, 10, .. inte tillgängligt

Exemplen för kommandot "debug"

Kommandot "DEBUG" i Windows kommandotolk är ett enkelt interaktivt program för redigering av binära filer. Observera att kommandot DEBUG kanske inte längre är tillgängligt i moderna versioner av Windows eftersom det anses föråldrat. Ändå kan vi titta på teoretiska exempel på hur DEBUG kan användas i kommandotolken. Exempel 1: Starta DEBUG:

DEBUG

Detta kommando startar DEBUG-programmet. Du är nu i ett interaktivt läge där du kan ange kommandon. Exempel 2: Enkel hexvy av en fil:

DEBUG filename

Ersätt "filnamn" med namnet på filen du vill visa. DEBUG visar den hexadecimala vyn av filen och kan visa ASCII-tolkningar. Exempel 3: Ange kommandon för assemblerspråk:

DEBUG
-A

Detta kommando växlar till DEBUG assembler-läge. Här kan du ange och utföra assemblerspråkkommandon direkt. Exempel 4: Redigera fil:

DEBUG filename
-E

Detta kommando låter dig redigera en fil. Du kan ändra byte i filen direkt. Exempel 5: Ladda och kör programmet:

DEBUG
-L

Detta kommando låter dig ladda ett program i minnet och köra det. Observera att DEBUG-programmet inte är en modern miljö och därför kan endast enkla program köras. Exempel 6: Avsluta DEBUG:

DEBUG
-Q

Detta kommando avslutar DEBUG-programmet och återgår till kommandotolken. Det är viktigt att notera att användning av DEBUG kanske inte längre stöds på moderna versioner av Windows. Det rekommenderas att använda moderna hex-redigerare eller debuggers som är mer lämpade för dagens behov. Observera också att exemplen ovan är teoretiska och kan variera beroende på system och tillgänglighet. I moderna miljöer är specialiserade verktyg ofta bättre lämpade för att analysera och manipulera binärer.

"debug" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Runs Debug, ett program provning och redigering verktyg. 

DEBUG [[drive:][path]filename [testfile-parameters]]

 [drive:][path]filename anger filen du vill testa.
 testfile-parameters   Anger command-line information som krävs av 
             den fil du vill testa.
             
Efter Debug startar, typ? att visa en lista över debugging-kommandon.

<s>debug är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.</s>

Viktig information, tips för kommandot "debug"

Ja, det finns några viktiga punkter att tänka på när du använder`DEBUG`-Använd kommandot i Windows Kommandotolk: 1. Föråldrat kommando: The`DEBUG`kommandot är föråldrat och kanske inte längre är tillgängligt i moderna versioner av Windows. Microsoft har rekommenderat att använda mer moderna verktyg för att felsöka och redigera binära filer. 2. Ingen ångra-funktion: DEBUG tillhandahåller ingen ångrafunktion. Ändringar av binärer är oåterkalleliga. Se till att du har säkerhetskopior av dina filer innan du gör några ändringar. 3. Hexadecimal- och assemblerkunskap krävs: Användningen av`DEBUG`kräver kunskap om hexadecimal notation och assembly-programmering. Om du inte har detta kan oavsiktliga ändringar resultera i dataförlust. 4. Risk för filkorruption: Slarva ändringar av binära filer kan leda till att de blir korrupta. Det finns en risk att filerna slutar fungera efter redigering. 5. Inte lämplig för moderna applikationer: DEBUG är ett mycket enkelt verktyg och är inte lämpligt för redigering av moderna körbara filer eller komplexa filformat. Mer specialiserade verktyg bör användas för sådana uppgifter. 6. Brist på stöd för moderna filformat: DEBUG kan ha svårt att förstå och bearbeta moderna filformat. Den användes huvudsakligen för enkla binära filer och är inte optimerad för komplexa format. 7. Inget grafiskt användargränssnitt (GUI): DEBUG är textbaserat och tillhandahåller inget grafiskt användargränssnitt. Detta kan påverka användbarheten jämfört med moderna hex-redigerare. 8. Var försiktig när du kör kommandon: När du använder assemblerläge, var extremt försiktig när du anger kommandon. Felaktiga instruktioner kan leda till oönskade resultat. 9. Begränsade funktioner: DEBUG tillhandahåller bara grundläggande funktionalitet och har inte de avancerade felsökningsmöjligheterna som moderna verktyg. Det är inte lämpligt för omfattande felsökningsscenarier. Det rekommenderas starkt att använda moderna hex-redigerare, debuggers eller andra specialiserade verktyg om du behöver arbeta med binära filer. Dessa erbjuder avancerade funktioner, säkerhetsåtgärder och användargränssnitt som är mer lämpade för moderna applikationer.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando debug - Runs Debug, ett program provning och redigering verktyg.

HTTP: ... console/sv/075.htm
0.109
15811
The Stop Watch stops the countdown at mouse click! I'm having problems at installing of the CPU query Tool! Where is the Rating in Windows 8.1, 10 (Windows Experience Index)? Create a Windows 8 and 8.1 desktop shortcut for fast shutdown, log off, restart? Wie kann ich über den Windows Explorer die Office Dokument Bilder auflisten? Windows 8.1 and 10: Show installed updates or uninstall? Restart the MS Explorer in Windows 8.1 / 10 / 11 (Reset, Filemanager)! How can I for example text display the font name? AndroidAP Password for Samsung Galaxy (forgot, to customize, enter new)? Export favorites from Google Chrome, for example for a guest account?(0)