RENAME: Byter namn på en eller flera filer.


... "RENAME" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Exemplen för kommandot "RENAME"
... Viktig information, tips för kommandot "RENAME"

Kommandot: "RENAME" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

"RENAME" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Byter namn på en eller flera filer.

RENAME [enhet:][sökväg]filnamn1 filnamn2.
REN [enhet:][sökväg]filnamn1 filnamn2.

Observera att du inte kan ange en ny enhet eller katalog för 
målfilen.

Exemplen för kommandot "RENAME"

De`RENAME`kommandot i Windows kommandotolk motsvarar`REN`kommando och används också för att byta namn på filer eller kataloger. Här är några exempel på hur du använder`RENAME`-Kommando: Exempel 1: Byt namn på filen:

RENAME gammal_fil.txt Ny fil.txt

Beskrivning: Detta kommando byter namn på filen "OldFile.txt" till "NewFile.txt". Exempel 2: Byt namn på katalogen:

RENAME Old_directory New_directory

Beskrivning: Här ändras katalogen "OldDirectory" till "NewDirectory". Exempel 3: Ändra filtillägg:

RENAME dokumentera.txt dokumentera.doc

Beskrivning: Här ändras filtillägget från "Document.txt" till "Document.doc". Exempel 4: Använd jokertecken:

RENAME *.txt *.bak

Beskrivning: Detta kommando ändrar filtilläggen för alla textfiler i den aktuella katalogen från ".txt" till ".bak". Exempel 5: Rekursivt byta namn på kataloger:

RENAME /S Old_main katalog New_main katalog

Beskrivning: Genom att använda alternativet`/S`Huvudkatalogen inklusive alla undermappar byts rekursivt om. Det är viktigt att notera det`RENAME`och`REN`kan vanligtvis användas synonymt. Båda kommandona tjänar till att byta namn på filer eller kataloger. Användningen av`RENAME`är mer av en stilistisk preferens, och i många fall kan de två kommandona användas omväxlande.

Viktig information, tips för kommandot "RENAME"

När du använder`RENAME`kommandot i Windows kommandotolk, finns det några punkter att notera som liknar`REN`- Kommandon är: 1. Blanksteg och specialtecken: Om fil- eller katalognamn innehåller mellanslag eller specialtecken, ska de omges av dubbla citattecken för att säkerställa att`RENAME`-Command tolkar namnen korrekt.

RENAME "Gammal Name.txt" "Nyare Name.txt"

2. Filtillägg: The`RENAME`kommandot kan också användas för att ändra filtillägg. Se till att använda rätt syntax.

RENAME dokumentera.txt dokumentera.doc

3. Platshållare och mönster: The`RENAME`-Command stöder jokertecken, användbart för att byta namn på flera filer samtidigt.

RENAME *.txt *.bak

Detta ändrar filtilläggen för alla textfiler i den aktuella katalogen från ".txt" till ".bak". 4. Alternativ`/S`(rekursiv): Alternativet`/S`kan användas för att rekursivt tillämpa kommandot på undermappar. Var försiktig när du använder det här alternativet för att undvika oönskade omnamn i många filer och kataloger.

RENAME /S Old_main katalog New_main katalog

5. Skriv över filer och kataloger: Se till att det nya namnet inte redan används av en befintlig fil eller katalog. De`RENAME`-Kommandot skrivs över utan förvarning. 6. Utför en säkerhetskopiering: Särskilt när du byter namn på flera filer eller kataloger, är det lämpligt att göra en säkerhetskopia för att undvika oavsiktlig dataförlust. Det är viktigt att`RENAME`-Kommando bör användas med försiktighet, speciellt när du använder jokertecken eller det rekursiva alternativet. Kontrollera noggrant de avsedda filerna eller katalogerna som ska döpas om för att undvika oönskade konsekvenser.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando RENAME - Byter namn på en eller flera filer.

HTTP: ... console/sv/055.htm
0.093
11905

Wie aktiviere ich das automatische Sichern und Erstellen eines Verlaufs für Dateien in Windows-8 / 8.1 / 10?

How to select/add users for Windows 8 / 10 / 11 Remote Desktop connections (allow, disallow, access authorization)?

How can I create millions or billions of files please?

CPU frequency in Windows 10 and 11 does not fluctuate, why?

How to see all running apps on The Samsung Galaxy!

Download the Windows 8 and 8.1 Enterprise directly and test it 90 days for free!(0)