ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP RENAME
Byter namn på en eller flera filer.

RENAME [enhet:][sökväg]filnamn1 filnamn2.
REN [enhet:][sökväg]filnamn1 filnamn2.

Observera att du inte kan ange en ny enhet eller katalog för
målfilen.C:\WINDOWS>HELP REPLACE
Ersätter filer.

REPLACE [enhet1:][sökväg1]filnamn [enhet2:][sökväg2] [/A] [/P]
[/R] [/W]
REPLACE [enhet1:][sökväg1]filnamn [enhet2:][sökväg2] [/P] [/R]
[/S] [/W] [/U]

[enhet1:][sökväg1]filnamn Anger källfil(er).
[enhet2:][sökväg2] Anger i vilken katalog filerna ska
ersättas.
/A Lägger till nya filer i målkatalogen.
Kan inte
användas tillsammans med växlarna /S
eller /U.
/P Ber dig bekräfta innan fil ersätts
eller källfil
läggs till.
/R Ersätter både skrivskyddade filer och
oskyddade filer.
/S Ersätter filer i alla underkataloger
till
målkatalogen. Kan inte användas
tillsammans
med växeln /A.
/W Väntar medan användaren matar in en
diskett.
/U Ersätter (uppdaterar) endast filer
som är äldre än
källfilerna. Kan inte användas
tillsammans med /A.C:\WINDOWS>HELP RMDIR
Tar bort kataloger.

RMDIR [/S] [/Q] [enhet:]sökväg
RD [/S] [/Q] [enhet:]sökväg

/S Tar bort alla kataloger och filer i angiven
katalog inklusive den angivna katalogen.
Används för att ta bort ett katalogträd.

/Q Tar bort kataloger utan att fråga när /S används
GOTO : HELP SET

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando RENAME - Byter namn på en eller flera filer.

HTTP: ... console/sv/055.htm
0.156
11905

Open quickly the microphone settings on all MS Windows OS!

 /

Hide when run: commands, favorite cmd-s in Run-Command - Windows 10, 11, 8.1, 7!

 /

Wie kann ich nur die Verzeichnis bzw Ordner Struktur drucken?

 /

Quick view and preview change Windows 11/10 (fast access)!

 /

Kann keine EuroJackpot Zufalls-Zahlen generieren lassen!?

 /

The created file can not be compressed!

 /

Ich habe tausende von doppelten Fotos gefunden, wie kann ich auswählen?

 /

Can I enable the guest account for guest access under Windows 8.1?

 /

Create a Windows 8 and 8.1 desktop shortcut for fast shutdown, log off, restart?

 /

Desktop themes Windows 11, 10, 8.1, ... and free!

 /

The difference between the touch screen on a desktop computer and tablet!

 /

Click on identical photos to delete them, I will not be able to finish my work!

 /