REN: Byter namn på en eller flera filer.


... Exemplen för kommandot "REN"
... "REN" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "REN"

Kommandot: "REN" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "REN"

De`REN`-Kommando (Rename) i Windows Command Prompt används för att byta namn på filer eller kataloger. Här är några exempel på hur du använder`REN`-Kommando: Exempel 1: Byt namn på filen:

REN gammal_fil.txt Ny fil.txt

Beskrivning: Detta kommando byter namn på filen "OldFile.txt" till "NewFile.txt". Exempel 2: Byt namn på katalogen:

REN Old_directory New_directory

Beskrivning: Här ändras katalogen "OldDirectory" till "NewDirectory". Exempel 3: Byt namn med relativa sökvägar:

REN ..\gammal_mapp ..\Ny mapp

Beskrivning: Genom att använda relativa sökvägar kan filer eller kataloger i överordnade eller underordnade kataloger bytas om. Exempel 4: Ändra filtillägg:

REN dokumentera.txt dokumentera.doc

Beskrivning: Här ändras filtillägget från "Document.txt" till "Document.doc". Exempel 5: Använd jokertecken:

REN *.txt *.bak

Beskrivning: Detta kommando ändrar filtilläggen för alla textfiler i den aktuella katalogen från ".txt" till ".bak". Exempel 6: Byt namn på katalog med undermappar:

REN /S Old_main katalog New_main katalog

Beskrivning: Genom att använda alternativet`/S`Huvudkatalogen inklusive alla undermappar byter namn. Det är viktigt att notera att`REN`-kommandot är kraftfullt och försiktighet bör iakttas, särskilt när du använder jokertecken eller rekursivt (`/S`) är använd. Det rekommenderas att du gör en säkerhetskopia innan du använder kommandot för att undvika oavsiktlig dataförlust.

"REN" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Byter namn på en eller flera filer.

RENAME [enhet:][sökväg]filnamn1 filnamn2.
REN [enhet:][sökväg]filnamn1 filnamn2.

Observera att du inte kan ange en ny enhet eller katalog för 
målfilen.

Viktig information, tips för kommandot "REN"

När du använder`REN`kommando (Byt namn) i Windows Command Prompt, finns det några viktiga punkter att notera: 1. Blanksteg och specialtecken: Om fil- eller katalognamn innehåller mellanslag eller specialtecken måste de omges av dubbla citattecken. Detta säkerställer att`REN`kommandot tolkar filen eller katalognamnet korrekt.

REN "Gammal Name.txt" "Nyare Name.txt"

2. Filtillägg: The`REN`kommandot kan också användas för att ändra filtillägg. Se till att använda rätt syntax.

REN dokumentera.txt dokumentera.doc

3. Platshållare och mönster: The`REN`-Command stöder jokertecken, användbart för att byta namn på flera filer samtidigt. Till exempel:

REN *.txt *.bak

Detta ändrar filtilläggen för alla textfiler i den aktuella katalogen från ".txt" till ".bak". 4. Alternativ`/S`(rekursiv): Alternativet`/S`kan användas för att rekursivt tillämpa kommandot på undermappar. Var försiktig när du använder det här alternativet för att undvika oönskade omnamn i många filer och kataloger.

REN /S Old_main katalog New_main katalog

5. Var försiktig när du skriver över: Se till att det nya namnet inte redan används av en befintlig fil eller katalog. De`REN`-Kommandot skrivs över utan förvarning. 6. Utför en säkerhetskopiering: Särskilt när du byter namn på flera filer eller kataloger, är det lämpligt att göra en säkerhetskopia för att undvika oavsiktlig dataförlust. Det är viktigt att`REN`-Kommando bör användas med försiktighet, speciellt när du använder jokertecken eller det rekursiva alternativet. Kontrollera noggrant de avsedda filerna eller katalogerna som ska döpas om för att undvika oönskade konsekvenser.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando REN - Byter namn på en eller flera filer.

HTTP: ... console/sv/054.htm
0.108
11290
Constant crashes after Windows 10 update, why? How can I query whether my x86 application is currently running on x64? Kann ich die Größe der Desktop-Uhr ändern (Windows, Fenster-Größe)? Was ist Perlin-Noise für eine Funktion? Start task manager under Windows 11, 10, ...! Wie erstelle / lösche ich am Schnellsten Benutzerkonten per Befehlszeile? Wie alt ist Windows XP, ist es schon über 20 Jahre alt? Excel, Word und Office im Start-Menü unter MS Windows alle OS? Open the current energy plan in Windows! Is the 35-times overwriting of the data safe? Can any human recover the data?(0)