ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP REN
Byter namn på en eller flera filer.

RENAME [enhet:][sökväg]filnamn1 filnamn2.
REN [enhet:][sökväg]filnamn1 filnamn2.

Observera att du inte kan ange en ny enhet eller katalog för
målfilen.C:\WINDOWS>HELP RENAME
Byter namn på en eller flera filer.

RENAME [enhet:][sökväg]filnamn1 filnamn2.
REN [enhet:][sökväg]filnamn1 filnamn2.

Observera att du inte kan ange en ny enhet eller katalog för
målfilen.C:\WINDOWS>HELP REPLACE
Ersätter filer.

REPLACE [enhet1:][sökväg1]filnamn [enhet2:][sökväg2] [/A] [/P]
[/R] [/W]
REPLACE [enhet1:][sökväg1]filnamn [enhet2:][sökväg2] [/P] [/R]
[/S] [/W] [/U]

[enhet1:][sökväg1]filnamn Anger källfil(er).
[enhet2:][sökväg2] Anger i vilken katalog filerna ska
ersättas.
/A Lägger till nya filer i målkatalogen.
Kan inte
användas tillsammans med växlarna /S
eller /U.
/P Ber dig bekräfta innan fil ersätts
eller källfil
läggs till.
/R Ersätter både skrivskyddade filer och
oskyddade filer.
/S Ersätter filer i alla underkataloger
till
målkatalogen. Kan inte användas
tillsammans
med växeln /A.
/W Väntar medan användaren matar in en
diskett.
/U Ersätter (uppdaterar) endast filer
som är äldre än
källfilerna. Kan inte användas
tillsammans med /A.
GOTO : HELP RMDIR

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando REN - Byter namn på en eller flera filer.

HTTP: ... console/sv/054.htm
0.156
11290

Entfernen vom Web Suchfeld in der Taskleiste von Windows 10 (aktiviert, deaktiviert)?

 /

Bug mit Zeitzonen / Sommerzeit / Dateizeit!

 /

Monochrome desktop backgrounds on Windows 11 or 10!

 /

System and program commands for MS Windows in QTP for more Hotkeys!

 /

The Stone Clock for The Windows Desktop!

 /

What is Cheap goods (Email, Member, Virus)?

 /

Where is the admin run dialog on Windows 11?

 /

Send to desktop is missing in Windows 11, 10, ... or MS Server OS?

 /

Connection to remote desktop service via command prompt!

 /

Safely clean up the free area of ​​the hard disk, then standby!

 /

OneDrive.exe - Ungültiges Bild unter Windows 11 und 10!

 /

Can I customize or set Windows 7 default font settings to bold, italic?

 /