ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Sparar aktuell katalog för användning med kommandot POPD
och byter sedan till angiven katalog.

PUSHD [sökväg | ..]

sökväg Anger katalog att byta till.

Om kommandotilläggen är aktiverade accepterar kommandot PUSHD,
förutom vanliga enhetsbeteckningar och sökvägar, även
nätverkssökvägar.
Om en nätverkssökväg anges, kommer kommandot PUSHD att skapa en
temporär
enhetsbeteckning för den angivna nätverksresursen och sedan ändra
aktuell enhet och katalog till den nyskapade enhetsbeteckningen.
Temporära enhetsbeteckningar tilldelas den första lediga
enhetsbeteckningen från Z: och nedåt.C:\WINDOWS>HELP RD
Tar bort kataloger.

RMDIR [/S] [/Q] [enhet:]sökväg
RD [/S] [/Q] [enhet:]sökväg

/S Tar bort alla kataloger och filer i angiven
katalog inklusive den angivna katalogen.
Används för att ta bort ett katalogträd.

/Q Tar bort kataloger utan att fråga när /S användsC:\WINDOWS>HELP RECOVER
Återskapar läsbar information på en skadad disk.

RECOVER [enhet:][sökväg]filnamn
Läs i användar- och referenshandboken innan
du använder kommandot RECOVER.
GOTO : HELP REM

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando PUSHD - Sparar aktuell katalog och ändrar den.

HTTP: ... console/sv/050.htm
0.155
12504

In Windows 11, 10 customize the folders as documents, videos, music, pictures!

 /

Register all the fonts excluding installation, for other Windows programs, can I?

 /

Help on Windows 10/11 I can not change the file time stamp, why?

 /

Wie kann ich Lotto, Toto, Keno unter Windows entfernen?

 /

Alle Unterordner im Explorer zeigen Shortcut Verzeichnis Baum!

 /

Desktopverknüpfung für den Taschenrechner am Windows 10/11 Desktop!  

 /

What is lock screen?

 /

Find out the Chrome browser version in Windows 10 32/64 bit!

 /

Won´t do password protected FTP in Explorer Views Addressbar!

 /

Enable or turn off secure logon in Windows 10 with Ctrl + Alt + Del!

 /

Was ist ein Auto-Text?

 /

How to auto run a program at a certain time in Windows 8.1 / 10?

 /