ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Sparar aktuell katalog för användning med kommandot POPD
och byter sedan till angiven katalog.

PUSHD [sökväg | ..]

sökväg Anger katalog att byta till.

Om kommandotilläggen är aktiverade accepterar kommandot PUSHD,
förutom vanliga enhetsbeteckningar och sökvägar, även
nätverkssökvägar.
Om en nätverkssökväg anges, kommer kommandot PUSHD att skapa en
temporär
enhetsbeteckning för den angivna nätverksresursen och sedan ändra
aktuell enhet och katalog till den nyskapade enhetsbeteckningen.
Temporära enhetsbeteckningar tilldelas den första lediga
enhetsbeteckningen från Z: och nedåt.C:\WINDOWS>HELP RD
Tar bort kataloger.

RMDIR [/S] [/Q] [enhet:]sökväg
RD [/S] [/Q] [enhet:]sökväg

/S Tar bort alla kataloger och filer i angiven
katalog inklusive den angivna katalogen.
Används för att ta bort ett katalogträd.

/Q Tar bort kataloger utan att fråga när /S användsC:\WINDOWS>HELP RECOVER
Återskapar läsbar information på en skadad disk.

RECOVER [enhet:][sökväg]filnamn
Läs i användar- och referenshandboken innan
du använder kommandot RECOVER.
GOTO : HELP REM

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando PUSHD - Sparar aktuell katalog och ändrar den.

HTTP: ... console/sv/050.htm
0.39
12504

Der Zufallszahlenalgorithmus ist um ein Vielfaches schneller als c ++ rand, warum?

 /

Navigation exclusively with the arrow keys in the Quad Explorer!

 /

Einfacher Start vom Scan Wizard unter Windows 10!

 /

GetWindowText for Windows read out the window text on all OS!

 /

I can't delete temporary scans, why?

 /

Can i do a Touch Screen Calibration on Windows 10 and 11 Tablets and PC?

 /

Starting PowerShell on Windows 10 / 11 as an Administrator!

 /

The columns chaos - a never-ending story in Quad-Explorer?

 /

Was ist eine integrierte Grafikkarte, hab ich so was?

 /

Stop Uhr als große Windows Desktop Uhr verwenden?

 /

Reboot Server über ein Desktop Button in 3 Sekunden!

 /

I can not find the bytes on my Windows 10/11 PC?

 /