PRINT: Skriver ut en textfil.


 


... Exemplen för kommandot "PRINT"
... "PRINT" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "PRINT"

Kommandot: "PRINT" är på Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "PRINT"

I moderna versioner av Windows`PRINT`kommandot används inte längre för att skriva ut direkt från kommandotolken. Istället används vanligtvis specialiserade utskriftskommandon eller verktyg. Här är några alternativ och exempel för utskrift i kommandotolken: Exempel 1: Använda`Notepad`-Kommando för utskrift:

Notepad /P "C:\väg\till\Textfil.txt"

*Beskrivning av`Notepad`-Kommando kan användas med alternativet`/P`kan användas för att skriva ut ett textdokument. Han öppnar dokumentet i Anteckningar och matar ut utskriftsalternativen. Exempel 2: Använda`PrintUI`-Kommando för att lägga till en skrivare:

RUNDLL32 PRINTUI.DLL,PrintUIEntry /ga /c\\datornamn /n\\skrivarserverns namn\printername

*Beskrivning av`PrintUI`kommandot kan användas för att lägga till skrivare. Observera att detta kan kräva administrativa rättigheter. Exempel 3: Använda PowerShell för att skriva ut ett dokument:

Start-Process -FilePath "C:\väg\till\fil.pdf" -Verb Print

Beskrivning: Detta använder PowerShell för att initiera utskrift av en fil. De`Start-Process`kommandot med alternativet`-Verb Print`startar standardutskriftsprocessen. Exempel 4: Användning av`TYPE`och`COPY`med LPT1 (historisk):

TYPE "C:\väg\till\Textfil.txt" > LPT1

Beskrivning: Historiskt sett har`LPT1`port som används för att skriva ut direkt till en ansluten skrivare.`TYPE`används för att visa innehållet`LPT1`att skicka. Observera att exemplen kan variera beroende på din specifika skrivarkonfiguration. Moderna applikationer använder vanligtvis specialiserade utskriftskommandon eller utskrifts-API:er, och utmatning direkt till en skrivare via kommandotolken är mindre vanligt. Om du har specifika krav eller verktyg för utskrift kan det vara bra att känna till dem för att ge ett mer specifikt exempel.

"PRINT" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.

Viktig information, tips för kommandot "PRINT"

I moderna versioner av Windows finns det ingen direkt`PRINT`-Kommandera mer i kommandotolken för att skriva ut filer. Istället används specialiserade utskriftskommandon eller verktyg. Här är några överväganden och tips: 1. Skrivardrivrutiner och installation: Se till att skrivaren du vill använda är korrekt installerad och inställd. Windows använder vanligtvis standardskrivardrivrutiner, men specifika funktioner eller skrivarmodeller kan kräva specifika drivrutiner. 2. Skriv ut kommandon eller verktyg: Istället för de föråldrade`PRINT`Nuförtiden används specialiserade utskriftskommandon eller verktyg. exempel på detta är`Notepad /P`,`PrintUI`,`PowerShell`eller specialiserad programvara från tredje part. 3. Filformat: Markera filformatet du vill skriva ut. Vissa skrivare stöder vissa format bättre än andra. Till exempel bearbetas PDF-filer enkelt av många skrivare. 4. Skrivarkö: Observera att utskriftsjobb hålls i en kö innan de skrivs ut. Se till att utskriftskön är OK och att det inte finns några blockerade jobb. 5. Administratörsrättigheter: Vissa utskrifter kräver administratörsrättigheter, särskilt om du vill lägga till eller ta bort skrivare. Se till att du har nödvändiga behörigheter. Här är några exempel på alternativa utskriftskommandon: - Anteckningsblockskommando:

Notepad /P "C:\väg\till\Textfil.txt"

- PowerShell-kommando:

Start-Process -FilePath "C:\väg\till\fil.pdf" -Verb Print

- PrintUI-kommando (för att lägga till en skrivare):

RUNDLL32 PRINTUI.DLL,PrintUIEntry /ga /c\\datornamn /n\\skrivarserverns namn\printername

Det är viktigt att notera att de exakta stegen och kommandona kan variera beroende på din specifika skrivarprogramvara, skrivarmodell och operativsystem. Det är alltid en bra idé att kontrollera skrivarens dokumentation eller Windows Hjälp för specifika instruktioner.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando PRINT - Skriver ut en textfil.

HTTP: ... console/sv/048.htm
0.14
9313
Identify network problems with Windows Command Prompt (11, 10, 8,1, 7)! How can I open all subfolders in Windows XP Explorer? Download about PowerShell Internet Site with Invoke-WebRequest -Uri! Free drawing program on Windows 11/10? Windows 10 / 11 installation depends: Do you relax back? How can I determine the Windows XP screen resolution? Patrone auf meinem Computer tauschen! Check whether the file is available with PowerShell under Windows 11, 10,8.1, ...! Can I use the 3D desktop clock on Windows 11? Activate or deactivate MS Outlook message sound!(0)