ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP POPD
Byter till katalogen som sparats med kommandot PUSHD.

POPD


Om kommandotilläggen är aktiverade kommer kommandot POPD att ta
bort
alla temporära enhetsbeteckningar skapade av PUSHD när du kör
POPD för
att hantera enheten från stacken.C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.
C:\WINDOWS>HELP PROMPT
Ändrar Kommandotolkens prompt.

PROMPT [text]

text Anger ny prompt för kommandotolken.

Prompten kan bestå av vanliga tecken och följande specialtecken:

$A & (et-tecken)
$B | (lodrätt streck)
$C ( (vänsterparentes)
$D aktuellt datum
$E escape-tecken (ASCII-kod 27)
$F ) (högerparentes)
$G > (större än-tecken)
$H backsteg (tar bort föregående tecken)
$L < (mindre än-tecken)
$N aktuell enhet
$P aktuell enhet och katalog
$Q = (likhetstecken)
$S (blanksteg)
$T aktuell tid
$V Windows versionsnummer
$_ vagnretur och ny rad
$$ $ (dollartecken)

Om kommandotilläggen är aktiverade stöder kommandot PROMPT
följande
ytterligare formateringstecken:

$+ noll eller fler plustecken (+) beroende på djupet av
PUSHD-katalogstacken, ett tecken för varje nivå som lagts

stacken.

$M Visar det externa namnet som är associerat med den
aktuella
enhetsbeteckningen eller en tom sträng om den aktuella
enheten
inte är en nätverksenhet.
GOTO : HELP PUSHD

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando POPD - Återställer tidigare värde för den aktuella katalogen som sparats av PUSHD.

HTTP: ... console/sv/047.htm
0.14
19240

What is a toner (toner cartridge)?

 /

List, extract all the images from Office file formats on MS Windows 11, 10, ... etc.!

 /

Befehlszeile um leere Ordner zu löschen Windows 11, 10, ....!

 /

Use the search in the Windows 11 settings!

 /

What is an Office Product Key Card?

 /

Use Windows Live Writer on Windows 10/11!

 /

Was macht die Funktion Taskleiste verstecken in Auto Hide Desktop Icons?

 /

How can I maximize the number of windows desktop icon (border, font size)?

 /

Enable or turn off the mouse pointer shadow in Windows 8.1/10!

 /

Left and right arrow keys to select/deselect the image in List View!

 /

Add directory with subdirectory and files to customize the timestamp!

 /

Hilfe, meine Programme werden von Windows 7, 8.1, 10  geschlossen?

 /